Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
techniki projekcyjne | nlp | kompetencje | zarządzanie kapitałem obrotowym | rachunek kosztów | prywatyzacja bezpośrednia | spedycja | makrootoczenie |

łańcuch dostaw


 • Łańcuch dostaw oraz wartość dodana w logistyce - Skład opracowania: zarządzanie łańcuchem dostaw jako element strategii firmy, strategia zintegrowanego łańcucha dostaw, logistyka a...
  Liczba stron: 22

 • Łańcuchy logistyczne w przedsiębiorstwie - Skład pracy: logistyka zaopatrzenia - definicja łańcucha dostaw, zaopatrzenie, misja logistyki zaopatrzenia (schemat), trzy główne fazy przepływów materiałowych, główne problemy...
  Liczba stron: 14 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Łańcuch wartości - Skład pracy: metody analizy strategicznej, definicja łańcucha wartości i system jego dostarczania (+ przykłady firm, które zastosowały system dostarczania wartości),...
  Liczba stron: 15 - ✅Bibliografia

 • Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki - Praca omawia następujące zagadnienia: ERP (Enterprise Resource Planning) czyli planowanie zasobów przedsiębiorstwa - cechy, elementy i wady ERP; zintegrowane łańcuchy...
  Liczba stron: 17 - ✅Bibliografia

 • Sterowanie zapasami - opracowanie z przykładem - Skład opracowania: pojęcie zapasów, podział, powody utrzymywania zapasów, operatywne narzędzia zarządzania zapasami w przedsiębiorstwach, optymalna partia zamówienia / zakupu (wzór,...
  Liczba stron: 12

 • Analiza strategiczna przedsiębiortwa - prezentacja - Prezentacja Power Point, której slajdy omawiają takie zagadnienia jak m.in.: podejścia do problematyki zarządzania strategicznego przedsiębiorstwa, metody analizy strategicznej, analiza...
  Liczba stron: 27

 • Ściąga z logistyki - Zawartość opracowania to m.in.: definicja logistyki, łańcucha dostaw i łańcucha logistycznego, pytania, na które stara się dać odpowiedź logistyka, podstawowe...
  Liczba stron: 5

 • Logistyka - ściąga z zagadnień - Ściąga z zagadnień dotyczących logistyki, a w nie m.in.: co to jest logistyka, czym się zajmuje i jakie są...
  Liczba stron: 1

 • Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa - Skład opracowania: omówiono tu kilka metod analiz potencjału przedsiębiorstwa: bilans strategiczny przedsiębiorstwa, analiza kluczowych czynników sukcesu, model łańcucha wartości, cykl...
  Liczba stron: 14

 • Zarządzanie logistyką - wykłady - Skład opracowania: rozbieżności pomiędzy sferą produkcji a sferą konsumpcji, przyczyny utrzymywania zapasów, problemy decyzyjne, procesy jakimi zajmuje się logistyka, działania...
  Liczba stron: 22

 • Strategia i zarządzanie strategiczne (opracowanie - wykłady) - Bardzo ciekawe opracowanie dotyczące strategii i zarządzania strategicznego. Można w nim znaleźć omówienie najważniejszych zagadnień tej tematy. Świetne kompendium...
  Liczba stron: 24

 • Magazynowanie - referat - Skład pracy: podstawowe definicje związane z tematem (min. definicja magazynu, magazynowania, gospodarki magazynowej, jednostki ładunkowej, zapasu magazynowego, wyrobu, towaru, surowca,...
  Liczba stron: 17 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Podstawy zarządzania strategicznego - Skład opracowania to m.in. omówienie następujących zagadnień: definicja zarządzania strategicznego użytkownicy analizy strategicznej metodyka planowania makrootoczenie i jego składniki otoczenie...
  Liczba stron: 32

 • Ściąga z podstaw marketingu - Obszerna ściąga z zagadnień marketingowych, a w niej m.in. definicje marketingu, 10 podstawowych aspetków nowoczesnego marketingu (aspekt filozoficzny, poznawczy, informacyjny,...
  Liczba stron: 7

Krótkie informacje z Kompendium

 • Zintegrowany łańcuch dostaw - W dzisiejszym globalnym i konkurencyjnym środowisku biznesowym, efektywność łańcucha dostaw jest kluczowym elementem sukcesu firmy. Zintegrowany Łańcuch Dostaw (ZŁD) to podejście, które zakłada strategiczną koordynację... (1.8 stron A4)
 • Logistics Information System - podobnie jak procesy logistyczne zmierzają do kompleksowego zarządzania procesami przepływu w postaci zintegrowanego łańcucha dostaw, tak procesy informacyjne zmierzają do stworzenia logistycznego systemu informacji).Równie istotne... (0.4 stron A4)
 • Wymiana handlowa - Obejmuje wymianę produktów lub usług. Na ten aspekt stosunków handlowych składają się takie działania, jak: prowadzenie negocjacji (uzgadnianie technologii, terminów dostaw, warunków płatności, zasad rozstrzygania... (0.2 stron A4)
 • Plan strategiczny w logistyce - Plan strategiczny określa konfigurację systemu logistycznego, a mianowicie: lokalizację magazynów, środki transportu, sposoby zamawiania, system informacji, planowany poziom obsługi. Plan strategiczny jedynie zarysowuje przyszły system... (2.3 stron A4)
 • Zarządzanie zapasem - Wymaga ustalenia bezpiecznego poziomu zapasów, zapewniającego ciągłość procesów gospodarczych, tj. ciągłość sprzedaży i produkcji. Zadaniem analizy finansowej jest ustalenie optymalnej wielkości partii dostaw, zapewniającej minimalizację... (0.3 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii