Top strony
Wyszukiwarka serwisu
zachowanie konsumenta | krzywa możliwości produkcyjnych | funkcje marketingu | odchylenie standardowe | prekursorzy socjologii | metody zarządzania | misja firmy | cykl koniunkturalny | transformacja systemowa w Polsce | bank centralny | kanban | strategia promocji |

Poniższy spis to tylko część z ogromnej, liczącej aż 4200 plików, bazy opracowań i ściąg dla studentów. Wszystkie te pliki zamieszczone są na CD Student. Znajdziesz tam: wykłady, ściągi, prace zaliczeniowe, referaty, prezentacje, testy i inne pomoce dla studentów ekonomii, marketingu, zarządzania i finansów. Studiujesz i chcesz wszystkie 4200 plików? Poczytaj o CD Student. Potrzebujesz tylko jednego lub kilku opracowań? Poszukaj ich na naszej stronie - spis kategorii widzisz w menu po lewej stronie. Możesz też skorzystać z wyszukiwarki prac.

Badania operacyjne i optymalizacja decyzji

Pozostałe zagadnienia zamieszczone zostały w dziale Ekonometria

Badania operacyjne (47 stron)
Problem decyzyjny
Metoda Simplex
Badania operacyjne - ściąga 1 i ściąga 2
Badania operacyjne - zadania: 1, 2 i 3
Metoda transportowa - zadanie
Optymalizacja decyzji - zadanie
Programowanie liniowe - zadania 1, 2 i 3
Ekonometria - metoda simplex (14 stron)
Ekonometria - modelowanie
Ekonometria - zadania transportowe
Ekonometria - programowanie liniowe (10 stron)
Model optymalizacyjny (6 stron)
Simlpex (15 stron)


Zobacz inne opracowania w temacie: Badania operacyjne i optymalizacja decyzji? Już za 5 minut możesz mieć je na dysku:

Ilość stron A4
Programowanie liniowe - badania operacyjne
6 stron(-y)
Zadania transportowe - badania operacyjne
6 stron(-y)
Metoda simplex - zadania z programowania liniowego
9 stron(-y)
Badania marketingowe - Lotto (projekt)
18 stron(-y)
Istota badań rynkowych i marketingowych - praca
12 stron(-y)
Badania marketingowe - pytania egzaminacyjne (test)
11 stron(-y)