Top strony
Wyszukiwarka serwisu
test Durbina–Watsona | analiza luki strategicznej | test Jarque-Bera | wzrost gospodarczy | definicje z psychologii | etapy analizy strategicznej | wartość przyszła | menedżer | CEFTA | integracja europejska | historia myśli ekonomicznej | strategia |

Poniższy spis to tylko część z ogromnej, liczącej aż 4200 plików, bazy opracowań i ściąg dla studentów. Wszystkie te pliki zamieszczone są na CD Student. Znajdziesz tam: wykłady, ściągi, prace zaliczeniowe, referaty, prezentacje, testy i inne pomoce dla studentów ekonomii, marketingu, zarządzania i finansów. Studiujesz i chcesz wszystkie 4200 plików? Poczytaj o CD Student. Potrzebujesz tylko jednego lub kilku opracowań? Poszukaj ich na naszej stronie - spis kategorii widzisz w menu po lewej stronie. Możesz też skorzystać z wyszukiwarki prac.

Ekonometria Podstawy ekonometrii Metoda simplex

Na CD Student znajdziesz też:
Modele ekonometryczne
Badania operacyjne

Prognozowanie (21 stron)
Ekonometria (34 strony)
Ekonometria (38 stron)
Ekonometria (48 stron)
Prognozowanie ekonometryczne
Zagadnienia z ekonometrii (12 stron)
Ekonometria - kolokwium
Analiza ekonometryczna - liczba studentów (43 strony)
Ekonometryczna analiza - absolwenci (45 stron)
Klasyfikacja modeli ekonometrycznych (9 stron)
Zastosowanie metod ilościowych w badaniu zużycia energii elektrycznej (20 stron)
Klasyfikacja modeli ekonometrycznych
Ściąga
Test
Wzory
Wzory 2
Wzory 3
Prognozowanie - wzory
Teoria gier - zadanie
Ekonometria - zadanie
Badanie istotności parametrów regresji
Badanie jakości związku regresyjnego
Doświadczenia wieloczynnikowe (10 stron)
Estymacja parametrów modelu regresji liniowej 2
Estymacja parametrów modelu regresji liniowej
Etapy prognozowania
Funkcja logistyczna
Ekonometria (27 stron)
Ekonometria (29 stron)
Konstrukcja modelu ekonometrycznego (15 stron)
Schemat budowy modelu ekonometrycznego

Zobacz inne opracowania w temacie: Ekonometria Podstawy ekonometrii Metoda simplex? Już za 5 minut możesz mieć je na dysku:

Ilość stron A4
Metoda simplex - zadania z programowania liniowego
9 stron(-y)
Podstawy ekonometrii - wykłady
29 stron(-y)
Zadania transportowe - badania operacyjne
6 stron(-y)
Klasyfikacja modeli ekonometrycznych
8 stron(-y)
Prognozowanie i symulacje - teoria i zadania
17 stron(-y)
Programowanie liniowe - badania operacyjne
6 stron(-y)