Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
psychologia reklamy | emocje | znaczenie motywacji | etapy badań marketingowych | dobra Giffena | determinanty dochodu narodowego | testy z zarządzania | wynagradzanie |

Slogany reklamowe


 • Język reklamy - prezentacja - Prezentacja programu Power Point na temat języka stosowanego w reklamie i sloganach reklamowych. Składa się ona z omówienia takich zagadnień...
  Liczba stron: 52

 • Hasła i slogany w manipulacji konsumentem - W skład pracy wchodzą takie elementy jak m.in.: definicja manipulacji, zasady właściwej komunikacji które wyznaczył Joseph Pultizer (schemat), komunikat reklamowy...
  Liczba stron: 13 - ✅Bibliografia

 • Marketing w Internecie - Skład pracy: przesłanki prowadzące do modyfikacji działań marketingowych, sprzedaż on-line, przykład sprzedaży przez Internet i prognoza rozwoju, promocja z public...
  Liczba stron: 17 - ✅Przypisy

 • Reklama jako istotne narzędzie promocji w przedsiębiorstwie - Elementy składowe tej ciekawej pracy to m.in.: komunikowanie się firmy z konsumentem, definicja komunikowania i jego 7 wymiarów, definicja promocji,...
  Liczba stron: 28 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Wykłady z marketingu - opracowanie - Skład opracowania: definicja marketingu (tradycyjna, współczesna, ujęcie klasyczne, Philipa Kotlera), zarządzanie marketingowe, orientacja produkcyjna, sprzedażowa, marketingowa, marketing-mix McCarthyego (koncepcja 4P...
  Liczba stron: 22

Krótkie informacje z Kompendium

 • Slogan marketingowy - Wraz z rozwojem reklamy coraz większą rolę odgrywają slogany. Ich geneza wywodzi się z nagłówków prasowych. Niektóre ze sloganów zrobiły niebywałą karierę. Weszły do języka... (0.8 stron A4)
 • Znaki towarowe - Stosowane są w celu identyfikacji produktu. Wiele znanych znaków towarowych jest tożsamych z nazwami przedsiębiorstw. Zwykle nazwy te pisane są określonym stylem liter, nazwom mogą... (0.5 stron A4)
 • Strategia ciągnięcia - Polega na ciągnięciu produktu przez konsumenta, który w ten sposób stymuluje kanał do działań w kierunku pozyskania danego towaru - ciągnie produkt przez cały łańcuch... (0.2 stron A4)
 • Reklama zewnętrzna - Do reklamy zewnętrznej zalicza się oprócz plakatów reklamowych (mega - plakatów), również plansze reklamowe, podświetlone tablice, neony, kasetony przy sklepach – czyli wszystko to co... (0.2 stron A4)
 • Opakowania - Opakowanie pozwala na identyfikację danego produktu, umożliwia jego rozróżnienie wśród tysięcy innych produktów. Zapobiega także zastąpieniu danego produktu towarem konkurencyjnym. Nośność informacyjna opakowania ma ogromne... (0.2 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii