Top strony
Wyszukiwarka serwisu
ekonometria | budżet państwa | techniki projekcyjne | komunikacja werbalna | polityka cenowa | budżet JST | outsourcing | negocjacje zbiorowe | podaż | podstawy zarządzania | spółki osobowe | finansowanie przedsiębiorstw |

Poniższy spis to tylko część z ogromnej, liczącej aż 4200 plików, bazy opracowań i ściąg dla studentów. Wszystkie te pliki zamieszczone są na CD Student. Znajdziesz tam: wykłady, ściągi, prace zaliczeniowe, referaty, prezentacje, testy i inne pomoce dla studentów ekonomii, marketingu, zarządzania i finansów. Studiujesz i chcesz wszystkie 4200 plików? Poczytaj o CD Student. Potrzebujesz tylko jednego lub kilku opracowań? Poszukaj ich na naszej stronie - spis kategorii widzisz w menu po lewej stronie. Możesz też skorzystać z wyszukiwarki prac.

Gotowe modele ekonometryczne Przykładowy model ekonometryczny

Modele ekonometryczne:
- aktywność zawodowa
- bezrobocie (17 stron)
- bezrobocie (20 stron)
- dwutlenek siarki
- GPW (14 stron)
- konsumpcja (14 stron)
- liczba urodzeń (12 stron)
- mieszkania (9 stron)
- PKB (9 stron)
- produkcja tytoniu (15 stron)
- Spożycie artykułów konsumpcyjnych
- strona www (12 stron)
- wartość sprzedaży (7 stron)
- WIG
- wydatki państwa (29 stron)
- wydobycie węgla (5 stron)
- wynagrodzenia (18 stron)
- zatrudnienie (13 stron)
- produkcja przemysłu (33 strony)
- zużycie energii (14 stron)
- produkcja (10 stron)
- przyrost naturalny (15 stron)
- energia elektryczna (10 stron)
- wynagrodzenie (13 stron)
- zużycie energii (4 strony)
- bezrobocie (15 stron)
- indeks giełdowy (9 stron)
Model ekonometryczny -  Depozyty złotowe i walutowe
Model ekonometryczny - poziom oszczędności prywatnych (9 stron)
Model ekonometryczny produkcji żarówek
Model ekonometryczny - energia

Zobacz inne opracowania w temacie: Gotowe modele ekonometryczne Przykładowy model ekonometryczny? Już za 5 minut możesz mieć je na dysku:

Ilość stron A4
Model ekonometryczny - stopa bezrobocia
20 stron(-y)
Przykładowy model ekonometryczny - przyrost naturalny
11 stron(-y)
Model ekonometryczny - aktywność zawodowa
12 stron(-y)
Przykładowy model ekonometryczny - eksport Polski
15 stron(-y)
Klasyfikacja modeli ekonometrycznych
8 stron(-y)
Prognozowanie gospodarcze - praca
21 stron(-y)