Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
test Durbina-Watsona | innowacje | biznes plan | organizacja fraktalna | zysk brutto | pomiar ryzyka | przykładowy biznes plan | rachunek kosztów zmiennych |

Obliczanie zdolności kredytowej


 • Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa - Skład pracy to: przedsiębiorstwo jako kredytobiorca, bank jako kredytodawca, kredyty gotówkowe i bezgotówkowe, złotowe i dewizowe, komercyjne i preferencyjne, gospodarcze,...
  Liczba stron: 20 - ✅Przypisy

 • Credit scoring - jako metoda oceny zdolności kredytowej - Skład pracy: historia (geneza) i definicja metody credit-scoring, punktowa ocena zdolności kredytowej - kryteria i klasyfikacja, rodzaje scoringu (użytkowy, zysku,...
  Liczba stron: 15 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Metody określania zdolności kredytowej - Skład pracy: pojęcie i klasyfikacje kredytów na działalność gospodarczą, zdolność kredytowa przedsiębiorstwa, wniosek kredytowy i umowa kredytowa, zakres badania zdolności...
  Liczba stron: 32 - ✅Przypisy

 • Ryzyko kredytowe - Skład pracy: definicja ryzyka kredytowego, klasyfikacja, działania i mechanizmy służące jego redukcji, ocena zdolności kredytowej, monitoring kredytowy jako instrument redukowania...
  Liczba stron: 16 - ✅Bibliografia

 • Analiza pionowa i pozioma bilansu (aktywów i pasywów) - Skład: wskaźniki analizy aktywów bilansu i ich interpretacja, podstawowy wskaźnik struktury majątku, obrotowości zapasów, obrotowości należności od odbiorców, analiza pasywów...
  Liczba stron: 14

 • Działalność kredytowa banku - opracowanie - Skład opracowania: pojęcie i istota kredytu, funkcje i klasyfikacja kredytów, definicje - kredyt obrotowy, płatniczy, inwestycyjny, gotówkowy, odnawialny, dyskontowy, lombardowy,...
  Liczba stron: 18 - ✅Przypisy

 • Nowoczesne metody rachunku kosztów - Praca zawiera: podział kosztów - koszty stałe i zmienne, bezpośrednie, koszty bezpośrednie i pośrednie, poziom wykorzystania zdolności, sprawozdania, rachunek kosztów...
  Liczba stron: 14 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Zarządzanie przez cele - referat - Skład pracy: definicja i ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi, cele i zasady zzl, modelu cyklu ZZL opracowany przez Tichyego, Fombruna i...
  Liczba stron: 22 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Negocjacje - praca - Skład pracy: definicja negocjacji, sformułowanie sytuacji kiedy warto prowadzić negocjacje, zasady 'wybrana - wygrana', zasady prowadzenia negocjacji w stylu rzeczowym,...
  Liczba stron: 16 - ✅Bibliografia

 • Analiza finansowa spółki branży edukacyjnej - Przykładowa analiza wskaźnikowa bilansu oraz analiza rachunku zysków i strat, obejmująca grupy wskaźników: wskaźniki płynności (wskaźnik płynności bieżącej, szybkiej, wypłacalności...
  Liczba stron: 18

 • Metody oceny ryzyka w inwestowaniu - referat - Skład pracy: ryzyko i jego rodzaje, źródła ryzyka w inwestowaniu, metody korygowania efektywności projektu inwestycyjnego, analiza wrażliwości, metody probabilistczno-statystyczne (oczekiwana...
  Liczba stron: 26 - ✅Bibliografia

 • Psychologia zarządzania - referat - Skład pracy: definicja kierowania (wraz ze schematem graficznym), wyjaśnienie pojęć: planowanie, organizowanie, motywowanie, decydowanie, kontrolowanie; style kierowania (styl autokratyczny, liberalny,...
  Liczba stron: 24 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Psychologia decyzji kadrowych - Skład pracy: strategie zmian kadrowych (perspektywiczne - aktywne, krótkoterminowe - zachowawcze), polityka kadrowa firmy (rozwiązanie strukturalne i funkcjonalne), warianty doboru...
  Liczba stron: 35 - ✅Bibliografia

 • Strategia i zarządzanie strategiczne (opracowanie - wykłady) - Bardzo ciekawe opracowanie dotyczące strategii i zarządzania strategicznego. Można w nim znaleźć omówienie najważniejszych zagadnień tej tematy. Świetne kompendium...
  Liczba stron: 24

Krótkie informacje z Kompendium

 • Kredyt roll-over - Krótko lub średnioterminowy, z możliwością przedłużenia lub odnowienia umowy na kolejny okresy, udzielany na 3, 6 lub 9 miesięcy. Kredyt udzielany jest (wznawiany) na wniosek... (0.5 stron A4)
 • Syntetyczna ocena zdolności kredytowej przedsiębiorcy - Zastosowanie wielu kryteriów w ramach systemu oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorcy wymaga podania metody umożliwiającej sformułowanie jednej, końcowej oceny o charakterze syntetycznym. W tym celu... (0.7 stron A4)
 • Obszary działalności przedsiębiorcy podlegające ocenie zdolności kredytowej - Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorców prowadzących uproszczoną sprawozdawczość finansową ma ograniczony zakres przedmiotowy w porównaniu do przedsiębiorców prowadzących księgi rachunkowe. Jest ona dokonywana w oparciu o cztery... (0.5 stron A4)
 • Merytoryczna ocena wniosku o udzielenie kredytu - Podstawowym zadaniem tego etapu badania zdolności kredytowej przedsiębiorcy jest określenie zdolności udzielenia kredytu przez bank. Chodzi więc o odpowiedz na pytanie: czy bieżąca i przyszła... (0.5 stron A4)
 • Czym jest ocena zdolności kredytowej firmy - Podstawowym warunkiem uniknięcia przez bank ryzyka niewypłacalności kredytobiorcy jest udzielenie kredytu przedsiębiorstwu, którego bieżąca i przewidywana efektywność gospodarowania oraz stan majątkowy zapewniają wypłacalność gwarantującą zwrot... (1.2 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii