Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
marka firmy | dobra Giffena | EVA | cykl życia marki | kultura organizacji | projekt inwestycyjny | prace licencjackie z makroekonomii | przykładowa analiza finansowa |

Manipulacja


 • Emocje w reklamie społecznej - W pracy (referacie) poruszono takie zagadnienia jak m.in.: definicja reklamy społecznej, jej cechy, definicja emocji (uczucia), emocje w reklamie społecznej,...
  Liczba stron: 10 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Hasła i slogany w manipulacji konsumentem - W skład pracy wchodzą takie elementy jak m.in.: definicja manipulacji, zasady właściwej komunikacji które wyznaczył Joseph Pultizer (schemat), komunikat reklamowy...
  Liczba stron: 13 - ✅Bibliografia

 • Mechanizm wpływu reklamy na zachowania konsumenckie - Praca omawiająca wpływ reklamy na zachowanie konsumenta. Zawarto w niej m.in. hierarchię potrzeb wedłum Maslova, model DIPADA (definition, identyfication, proof,...
  Liczba stron: 12 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Marka - jej wpływ na zachowanie konsumenta - Skład pracy: definicja marki i jej funkcje (funkcja identyfikacyjna marki, promocyjna, gwarancyjna, ochronna), znaczenie marki dla konsumenta, przykłady obrazujące jak...
  Liczba stron: 6 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Menedżer w roli lidera zmian - W pracy poruszono takie zagadnienia jak m.in.: cechy organizacji, otoczenie bliższe i otoczenie dalsze organizacji, otoczenie ogólne i celowe, zmiany...
  Liczba stron: 19 - ✅Bibliografia

 • Wpływ reklamy na postępowanie konsumenta - Skład opracowania: polityka promocji jako element marketingu-mix, promotion-mix, wybór rynku docelowego, cele reklamy, wybór mediów (w tym schemat mediów głównych...
  Liczba stron: 16

 • Czarny PR w kampaniach wyborczych - praca licencjacka - Praca na temat czarnego Public Relations stosowanego w kampaniach wyborczych. Można ją potraktować zarówno jako pracę licencjacką, jak i pracę...
  Liczba stron: 66 - ✅Bibliografia ✅Przypisy 💎Premium

 • Psychologia reklamy - opracowanie - Skład opracowania: czynniki wpływające na zachowanie się konsumenta jako odbiorcy reklamy, rodzaje psychologii w odniesieniu do człowieka, koncepcja psychologiczna, psychoanalityczna,...
  Liczba stron: 14

Krótkie informacje z Kompendium

 • Techniki negocjacji - Wyróżnić możemy następujące techniki negocjacyjne: 1. kształtowanie sytuacji negocjacyjnej organizacja przestrzeni własne terytorium obecność publiczności czas negocjacji dystans interpersonalny reprezentanci stron 2. sterowanie przebiegiem negocjacji rozpoczęcie negocjacji... (0.3 stron A4)
 • Gaslighting - nie daj się psychologicznej manipulacji - Gaslighting to manipulacja psychologiczna, w której osoba lub grupa osób próbuje wpłynąć na percepcję innej osoby poprzez fałszywe informacje, dezinformację, kłamstwa lub dezorientację. Osoba stosująca... (0.7 stron A4)
 • Manipulacja w reklamie - Psychologiczne oddziaływanie reklam na klienta sprawia, że o przekazie reklamowym można myśleć jak o potencjalnym zagrożeniu wolności wyboru. To na ile wolność ta jest ograniczana... (2.4 stron A4)
 • Wpływ reklamy na zachowanie konsumentów - Ważnym pytaniem jest do czego służy tak naprawdę reklama. Trzeba pamiętać, że jak każda wypowiedź spełnia ona określone funkcje takie jak: informacyjną, estetyczną czy kontaktową.... (4.8 stron A4)
 • Reklama perswazyjna czyli perswazja w reklamie - Za pomocą reklamy, wyposażonej w wizualne efekty, wzorce estetyczne, wzbogaconej dodatkowo udziałem i rekomendacjami znanych, uznanych, wzbudzających zaufanie, podziw i pożądanie członków życia społecznego, gwiazd... (7.3 stron A4)



2001-2024 © ABC Ekonomii