Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
kryzys gospodarczy | strategia | oligopol | doskonalenie pracowników | teoria potrzeb | rachunkowość | kompleksowe zarządzanie jakością | prace licencjackie z makroekonomii |

Slogan


 • Hasła i slogany w manipulacji konsumentem - W skład pracy wchodzą takie elementy jak m.in.: definicja manipulacji, zasady właściwej komunikacji które wyznaczył Joseph Pultizer (schemat), komunikat reklamowy...
  Liczba stron: 13 - ✅Bibliografia

 • Marka produktu turystycznego - prezentacja - Prezentacja przygotowana w programie Power Point. Elementy prezentacji to m.in.: marka i jej definicja, markowy produkt turystyczny, podstawowe elementy identyfikacji...
  Liczba stron: 17

 • Funkcje i rola marketingu politycznego w wyborach - Skład opracowania: geneza i definicja marketingu politycznego oraz dwa obszary jego funkcjonowania, kanały komunikacji, organizacja sztabu wyborczego i jego...
  Liczba stron: 19

 • Proces tworzenia reklamy - Skład pracy: formuła 4P, tworzenie reklamy, elementy komunikatu reklamowego, slogan, treść reklamy, model AIDA (Attention - uwaga, Interest - zainteresowanie,...
  Liczba stron: 21 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Istota marki - prezentacja - Prezentacja Power Point, która omawia na slajdach takie zagadnienia jak m.ni.: definicje marki, cztery poziomy marek wg de Chernatony’ego i...
  Liczba stron: 72

 • Reklama jako istotne narzędzie promocji w przedsiębiorstwie - Elementy składowe tej ciekawej pracy to m.in.: komunikowanie się firmy z konsumentem, definicja komunikowania i jego 7 wymiarów, definicja promocji,...
  Liczba stron: 28 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

Krótkie informacje z Kompendium

 • Slogan brandingowy - Slogan brandingowy (claim, baseline) to sztandarowe hasło zwięźle wyrażające względnie stałe przesłanie marketingowe firmy czyli nadawcy takiego sloganu, kierującego slogan brandingowy do jej docelowego klienta... (0.9 stron A4)
 • Slogan racjonalny - definicja i przykłady - Slogan racjonalny to forma komunikacji marketingowej, która skupia się na prezentowaniu konkretnych faktów, cech lub korzyści produktu lub usługi w sposób logiczny i przekonujący. Ten... (1 stron A4)
 • Slogan marketingowy - Wraz z rozwojem reklamy coraz większą rolę odgrywają slogany. Ich geneza wywodzi się z nagłówków prasowych. Niektóre ze sloganów zrobiły niebywałą karierę. Weszły do języka... (0.8 stron A4)
 • Unikatowa oferta sprzedaży - unique selling proposition - To istotna dla docelowego klienta cecha (korzyść) wyróżniająca daną markę produktu lub usługi spośród konkurencyjnych marek produktów lub usług. USP czyli unique selling proposition może... (0.2 stron A4)
 • Znak (symbol) marki - To zmysłowo postrzegany element służący do zbudowania tożsamości marki w percepcji ogółu rynkowych odbiorców, a więc do identyfikacji i odróżniania produktów lub firm różnych, zwłaszcza... (0.3 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii