Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
opakowania | próg rentowności | prace licencjackie z marketingu | PR | przykładowa analiza finansowa | analiza rachunku zysków i strat | cykl koniunkturalny | użyteczność |

Kompetencje


 • Kompetencje menedżerskie - Skład opracowania: w tym krótkim opracowaniu omówione zostały kompetencje menedżera, a wśród nich: kompetencje osobiste tzw. interpersonalne (samoświadomość, kierowanie stresem...
  Liczba stron: 3

 • Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi - Skład pracy: definicja międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi, cechy międzynarodowego ZZL, 7K (kosmopolityzm, kultura, kompensacja, komunikacja, konsultacja, kompetencja, koordynacja), zatrudnienie na...
  Liczba stron: 6 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Zarządzanie kompetencjami w organizacji - prezentacja - Prezentacja pt. Zarządzanie kompetencjami w organizacji (przedsiębiorstwie) przygotowana na przedmiot Podstawy organizacji i zarządzania. Wykonana została w programie Power Point....
  Liczba stron: 42

 • Łańcuch wartości - Skład pracy: metody analizy strategicznej, definicja łańcucha wartości i system jego dostarczania (+ przykłady firm, które zastosowały system dostarczania wartości),...
  Liczba stron: 15 - ✅Bibliografia

 • Psychologia decyzji kadrowych - Skład pracy: strategie zmian kadrowych (perspektywiczne - aktywne, krótkoterminowe - zachowawcze), polityka kadrowa firmy (rozwiązanie strukturalne i funkcjonalne), warianty doboru...
  Liczba stron: 35 - ✅Bibliografia

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi - referat - Skład opracowania: definicja zarządzania zasobami ludzkimi, cele ZZL, rekrutacja (zatrudnianie) i selekcja, Assessment Centre (definicja, zastosowanie, cele), elementy analizy stanowiska,...
  Liczba stron: 20

 • Zarządzanie przez cele - referat - Skład pracy: definicja i ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi, cele i zasady zzl, modelu cyklu ZZL opracowany przez Tichyego, Fombruna i...
  Liczba stron: 22 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

Krótkie informacje z Kompendium

 • Komptencje pracownika - kompetencje miękkie i twarde - Kompetencje to pojęcie szersze od kwalifikacji, obejmujące ogół trwałych właściwości człowieka, tworzących związek przyczynowo-skutkowy z osiąganymi przez niego wysokimi lub ponadprzeciętnymi efektami pracy, które mają... (0.5 stron A4)
 • Nadzór bankowy - To 'urząd', w ramach którego grupa ludzi wyposażona przez prawo w odpowiednie kompetencje władcze ogranicza i dozoruje działalność podległych mu banków. (0.1 stron A4)
 • Wyznaczniki rozpiętości kierowania - To: wykształcenie, kompetencje przełożonych i podwładnych, fizyczne rozproszenia podwładnych, czynności kierownicze niż nadzór, zakres pożądanych interakcji, zakres standardowych procedur, podobieństwo nadzorowanych zadań, częstotliwość występowania nowych... (0.2 stron A4)
 • Sukces w prowadzeniu wywiadów grupowych - Zapewnić mogą: jasno zdefiniowany cel badania kompetencje zespołu badanego przygotowanie i odpowiedni poziom zaangażowania moderatora homogeniczność grupy – uwzględnia jednorodność sposób rekrutacji respondentów odpowiednia atmosfera... (0.2 stron A4)
 • Katalog tez jako podstawa oceny kompetencji strategicznej menadżera - Jak badać kompetencje naczelnego kierownictwa? H. Hinterheber skonstruował kilka tez, które mogą pomóc w określaniu kompetencji strategicznych: 1. Przedsiębiorcy i managerowie charakteryzujący się wysokimi kwalifikacjami strategicznymi... (0.9 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii