Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
wydatki budżetu państwa | zadania ze statystyki | plan finansowy | rachunek kosztów zmiennych | prawo Engla | test Jarque-Bera | PHARE | kryzys gospodarczy |

Franczyza


 • Franczyza - istota i korzyści franchisingu - Skład pracy: definicja franczyzy (franchisingu), rodzaje (franczyza bezpośrednia, pośrednia, produkcyjna, handlowa, usługowa, mieszana), umowa - uwarunkowania prawne i podstawowe elementy,...
  Liczba stron: 15 - ✅Bibliografia

 • Franczyza (franchising) - prezentacja - Prezentacja przygotowana w programie Power Point na przedmiot finanse przedsiębiorstwa. Dotyczy ona jednej z niekonwencjonalnych metod finansowania przedsiębiorstw jakim jest...
  Liczba stron: 30

 • Franchising i jego wpływ na skuteczność działań wybranych firm - Skład pracy: definicja franchisingu, typy i formy franchisingu - podział ze względu na przedmiot działalności (franchising przemysłowy, dystrybucyjny, usługowy, mieszany)...
  Liczba stron: 12 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Franchising a kanały dystrybucji - Skład pracy: definicja franchisingu, historia rozwoju, klasyfikacje i podziały (product distribution, business format franchising, produkcyjny, dystrybucyjny, usługowy, mieszany, bezpośredni, wielokrotny,...
  Liczba stron: 23 - ✅Bibliografia

 • Zagadnienia na egzamin z marketingu - Ponad 60 omówionych zagadnień egzaminacyjnych z marketingu, a w nich m.in.: istota marketingu, definicje, orientacja marketingowa i orientacja produkcyjna oraz...
  Liczba stron: 24

 • Zarządzanie logistyką - wykłady - Skład opracowania: rozbieżności pomiędzy sferą produkcji a sferą konsumpcji, przyczyny utrzymywania zapasów, problemy decyzyjne, procesy jakimi zajmuje się logistyka, działania...
  Liczba stron: 22

Krótkie informacje z Kompendium

 • Zalety franczyzy - Franczyza to system handlu detalicznego, w którym właściciel lub właścicielka marki udziela licencji na sprzedaż produktów lub usług osobom trzecim. System franczyzowy jest atrakcyjnym rozwiązaniem... (1.3 stron A4)
 • Wady franczyzy - Franczyza (z ang. franchising) pomimo, że może być świetnym pomysłem na biznes z mnóstwem bardzo ważnych zalet, ma również swoje wady. Do podstawowych wad franchisingu... (0.4 stron A4)
 • 15 zalet franczyzy (franchisingu) - Franczyza (z ang. franchising) to model biznesu, który opiera się na wykorzystaniu marki oraz know-how dawcy licencji franczyzowej, w zamian za uiszczenie opłaty licencyjnej oraz... (1.3 stron A4)
 • Co wpływa na wysokości odszkodowania ubezpieczeniowego? - Wysokość odszkodowania ubezpieczeniowego może być determinowana przez różnorodne czynniki. Poniżej przedstawiam analizę głównych czynników wpływających na wysokość odszkodowania ubezpieczeniowego: Ustalona wartość ubezpieczeniowa - Ustalona wartość... (1.3 stron A4)
 • Franchising - jego historia, definicja, umowa franchisingowa - Franchising (z ang. franchise - przywilej) funkcjonujący obecnie w Polsce jako franczyza, oznacza długoterminowe pozwolenie (licencję, zgodę, franchise) udzielone umownie przez franchisingodawcę (franczyzera, licencjodawcę), a... (2.7 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii