Top strony
Wyszukiwarka serwisu
krzywa możliwości produkcyjnych | badania operacyjne | przykładowy biznes plan | przykładowy plan marketinowy | Plan Marshalla | psychologia zarządzania | marketing sportowy | spedycja | dobra Giffena | funkcje marketingu | dług publiczny | przykładowy model ekonometryczny |

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz przewidywanie bankructwa dzięki analizie finansowej

W skład tej interesującej pracy wchodzą takie elementy jak między innymi: przedmiot i zakres analizy finansowej (AF), praktyczna realizacja zakresu i celów analizy finansowej w przedsiębiorstwie, metody stosowane w analizie finansowej, cztery obszary analizy wskaźnikowej, metody deterministyczne i stochastyczne, metody klasyczne, rachunek odsetkowy kosztu wykorzystania obcego kapitału (odsetki od kapitału - wzór i wyjaśnienie), oprocentowanie depozytu (wzór wraz z wyjaśnieniem), dyskonto (wzór) i stopa dyskontowa; sprawozdania finansowe i ich analiza, źródła informacji dla syntetycznej oceny przedsiębiorstwa, 4 podstawowe kryteria oceny, rentowność i zysk przedsiębiorstwa, analiza bilansu przedsiębiorstwa i jej dwa etapy, struktura aktywów, analiza majątku trwałego - wskaźnik struktury majątku trwałego (wzór i jego interpretacja), wskaźnik rzeczowych składników majątku (wzór), niematerialnych składników majątku; analiza majątku obrotowego - struktury majątku obrotowego, struktury zapasów, struktury należności, struktury środków pieniężnych, struktury krótkoterminowych papierów wartościowych; analiza struktury pasywów - wskaźnik wyposażenia przedsiębiorstwa w kapitał własny, obciążenia przedsiębiorstwa zobowiązaniami bieżącymi, struktury pasywów; badanie struktury majątkowo–kapitałowej - wsk. pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym, pokrycia kapitałem krótkoterminowym majątku obrotowego, udział kapitału obrotowego w finansowaniu majątku ogółem; analiza rachunku zysków i strat, analiza wskaźnikowa w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, wskaźniki rentowności, wskaźnik rentowności sprzedaży (wzór i wyjaśnienie), wskaźnik rentowności aktywów (ROA, wzór i interpretacja), wsk. rentowności kapitału własnego (wzór i omówienie); płynność finansowa, wskaźniki płynności finansowej, wsk. bieżącej i szybkiej płynności finansowej (wzory i omówienie); wskaźniki szybkości obrotu - podano tu wzory wraz z ich omówieniem dla następujących wskaźników: wsk. obrotu aktywów, obrotu aktywami trwałymi, rotacji należności, rotacji należności w dniach, rotacji zapasów, zapasów w dniach, obrotu zobowiązaniami, obrotu zobowiązaniami w dniach; wskaźniki zadłużenia (tutaj również znajdziemy wzory i ich charakterystykę): wsk. ogólnego zadłużenia, zobowiązania kapitałów własnych, zadłużenia długoterminowego, pokrycia odsetek, obsługi zadłużenia; przedmiot i metody analizy wypłacalności, ocena symptomów zagrożenia upadłością w oparciu o model E. I. Altmana.

Liczba stron: 31

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura) oraz ✅przypisy

Podobne opracowania: #analiza finansowa #analiza płynności finansowej #model Altmana


Usługa płatności jest nieaktywna. Prosimy nie klikać w linki do formularza zamawienia.

Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Przeczytałam(-em) i akceptuję regulamin strony ABC Ekonomii.

Na stronie znajduje się 539 plików do pobrania. Wyślij link na e-mail

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z tematów ekonomicznych, możesz go też opłacić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy Dostęp PREMIUM
Ilość plików, które można ściągnąć ze strony po wpisaniu kodu
(W bazie jest 539 plików)
1-30 50 250 250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 6 plików)
nie nie nie TAK
(do 2 wybranych plików)
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew / BLIK Szybki przelew / BLIK Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kod do 24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).
JUŻ WKRÓTCE

Wymiana

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 539 plików)
1-30
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 6 plików)
nie
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na koddo 24 godzin
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 539 plików)
50
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 6 plików)
nie
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 539 plików)
250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 6 plików)
nie
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Dostęp PREMIUM

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 539 plików)
250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 6 plików)
TAK
(do 2 wybranych plików)
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kody Dostęp 7 dni oraz Dostęp 6 miesięcy dają Ci dostęp do wybranych plików z bazy liczącej 539 plików zamieszczonych w 39 kategoriach, których spis widać w menu po lewej stronie. Do 6 dodatkowych plików oznaczonych jako 💎Premium daje tylko Dostęp PREMIUM - umożliwia on dostęp do bazy głównej i Premium.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kody są ważne od 7 dni do 6 miesięcy. Dają Ci one również dostęp do plików, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz przewidywanie bankructwa dzięki analizie finansowej należy do kategorii: ABC Ekonomii » Pomoce dla studentów » Analiza finansowa

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz przewidywanie bankructwa dzięki analizie finansowej pobrały na dysk również:
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa (Liczba stron: 16)
Ocena kondycji finansowej firmy (Liczba stron: 21)
Istota i metody analizy finansowej - prezentacja (Liczba stron: 61)
Analiza ekonomiczna firmy (Liczba stron: 38)
Biznes plan hurtowni artykułów papierniczych (Liczba stron: 21)
Przykładowa analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego (Liczba stron: 30)


Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Ryzyko bankructwa - Za ryzyko bankructwa przyjmuje się prawdopodobieństwo niewypłacalności podmiotu gospodarczego przy danych warunkach początkowych. Niewypłacalność jako efekt złej kondycji finansowej przedsiębiorstwa może być wynikiem kumulacji wielu...
Forfaiting połączony z confirmingiem - Confirming polega na badaniu kondycji finansowej odbiorców mających siedzibę w kraju spółki conformingowej. W wypadku uzyskania pozytywnych wyników i dojścia do skutku umowy między eksporterem,...
Wskaźniki płynności finansowej przedsiębiorstwa - Płynność finansowa to zdolność firmy do wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań - to znaczy tych, które są płatne w przeciągu jednego roku. Płynność finansową rozpatruje...
Analiza wskaźnikowa - Analiza wskaźnikowa kondycji finansowej przedsiębiorstwa to rozwinięcie wstępnej analizy podstawowych dokumentów finansowych, oparta na badaniach wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami bilansu oraz rachunku zysków...
Cele prywatyzacji - Podstawowe cele prywatyzacji to : - ograniczenie udziału przedsiębiorstw państwowych w gospodarce, - poprawa efektywności gospodarowania, - poprawa kondycji finansowej przedsiębiorstw, - przystosowanie przedsiębiorstw do...