Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

majątek trwały | BEP | konkurencja | mikrootoczenie | wykłady z marketingu | obligacje skarbowe | mikroekonomia | kanały dystrybucji | ankieta | wartość bieżąca | rozliczenia bezgotówkowe | popyt |

Podstawy geografii ekonomicznej

Opracowanie omawia takie definicje i zagadnienia jak: faktografia, kierunki geografii ekonomicznej, gospodarka narodowa, środowisko i jego elementy, typy regionu ekonomicznego, regionalizacja, infrastruktura i jej cechy, ład przestrzenny, region ekonomiczny, zasoby pracy, migracje, typy i skutki migracji, ludność świata, rozmieszczenie ludności na świecie, przyrost naturalny i rzeczywisty, urbanizacja, lokalizacja działalności gospodarczej, teoria Thunena, teoria lokalizacji przemysłu Alfreda Webera, trójkąt lokalizacji, indeks materiałowy, fordyzm, nowe przestrzenie przemysłowe, zasoby energetyczne i struktura zużycia (1966 r. a 1996 r.), przemysł, rolnictwo w systemie gospodarki światowej, uwarunkowania przyrodnicze rozwoju rolnictwa, cechy rolnictwa, zanieczyszczenie środowiska, efekt cieplarniany. (22 strony)

Podobne opracowania: #geografia ekonomiczna


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Podstawy geografii ekonomicznej należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Geografia ekonomiczna

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Podstawy geografii ekonomicznej pobrały na dysk również:
Zagadnienia z geografii ekonomicznej (Liczba stron: 12)
Test z geografii ekonomicznej (Liczba stron: 4)
Wykłady z geografii ekonomicznej (Liczba stron: 11)
Ściąga z gospodarki przestrzennej (Liczba stron: 2)
Geografia fizyczna - ściąga (Liczba stron: 22)
Zagadnienia z geografii turystycznej (Liczba stron: 23)


Krótko, ale na temat:
Kierunki geografii ekonomicznej - Wyróżniamy następujące kierunki: • regionalny (historyczny) w przeszłości był ważny. Zmierzał do uogólnienia zmiennego charakteru powierzchni ziemi. Uogólnienie w celu wydzielenia jednostek terytorialnych – regionów. Potem poddawano je opisowi. Przy wydzieleniu regionów stosowano kryterium jednorodności obszaru z punktu widzenia cech uznawanych...
Ścieżka ekonomiczna - Obrazuje drogę, jaką przebywają surowce i materiały, zanim dotrą do ostatecznego nabywcy w postaci produktu czy usługi. Jednym ze sposobów definiowania sektora i określania jego atrakcyjności jest wyodrębnienie tego sektora na ścieżce ekonomicznej. Pozwala to wskazać dostawców i nabywców sektora....
Podstawowe założenia teorii Keynesa - To: 1) W analizie ekonomicznej Keynes preferował podejście makroekonomiczne zamiast skupiania uwagi na elementarnych podmiotach gospodarowania. 2) Keynes wprowadził pojęcie tzw. bezrobocia przymusowego, wynikającego z niedostatku popytu globalnego w gospodarce. 3) Keynes preferował w ekonomii analizę przyczynowo – skutkową. 4) Za ważniejsze w analizie...
Polityka fiskalna - Polega na wykorzystaniu środków budżetowych do realizacji określonych celów polityki społeczno-ekonomicznej w ty również stabilizacji gospodarczej.
Polityka monetarna - Jest to część ekonomicznej polityki państwa obejmująca decyzje dotyczące kształtowania podaży pieniądza, w celu dostosowania jej do potrzeb gospodarki.


Nowe artykuły: Artykuł 5 Tylko do końca tygodnia | Zobacz też: Artykuł 70 dla przyszłych biznesmenów