Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

prognoza sprzedaży | kapitał w przedsiębiorstwie | proces dystrybucji | zarządzanie logistyczne | wartość dodana | misja | decyzje konsumenta na rynku | konsument | marketing miasta | plan finansowy | motywacja | zarządzanie marketingowe |

Zagadnienia z geografii turystycznej

Zbiór pytań i odpowiedzi z geografii turystycznej, między innymi: przemiany życia na świecie, kryteria podziału i rodzaje turystyki, przestrzeń turystyczna i ekonomiczna, klimat w Polsce i jego znaczenie dla turystyki, krajobraz, walory przyrodnicze, parki narodowe i krajobrazowe, turystyka aktywna, znaczenie komunikacji dla turystyki, najważniejsze zabytki budownictwa w Polsce, funkcje współczesnej turystyki, regiony krajobrazowe i roślinne, strafa klimatyczna a klimat, subregiony, parki narodowe w Europie i na świecie, czynniki zwiększające i zmniejszające międzynarodowy ruch turystyczny, ośrodki turystyczne. (23 strony)

Podobne opracowania: #geografia ekonomiczna


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Zagadnienia z geografii turystycznej należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Geografia ekonomiczna

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Zagadnienia z geografii turystycznej pobrały na dysk również:
Zagadnienia z geografii ekonomicznej (Liczba stron: 12)
Test z geografii ekonomicznej (Liczba stron: 4)
Podstawy geografii ekonomicznej (Liczba stron: 22)
Wykłady z geografii ekonomicznej (Liczba stron: 11)
Ściąga z gospodarki przestrzennej (Liczba stron: 2)
Geografia fizyczna - ściąga (Liczba stron: 22)


Krótko, ale na temat:
Kierunki geografii ekonomicznej - Wyróżniamy następujące kierunki: • regionalny (historyczny) w przeszłości był ważny. Zmierzał do uogólnienia zmiennego charakteru powierzchni ziemi. Uogólnienie w celu wydzielenia jednostek terytorialnych – regionów. Potem poddawano je opisowi. Przy wydzieleniu regionów stosowano kryterium jednorodności obszaru z punktu widzenia cech uznawanych...
Ekonomika turystyki - Ekonomia jest nauką o procesach gospodarczych w sferze produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji środków zaspokajania potrzeb ludzkich. Ze względów praktycznych występuje jednak także potrzeba wyodrębnionego rozpatrywania poszczególnych dziedzin procesu gospodarczego. Zajmują się tym poszczególne działy ekonomii szczegółowej, zwane także ekonomią...
Marketing a zarządzanie marketingiem - Definicje: 1. Marketing to całość uogólnionej wiedzy na temat zasad, metod i technik dotyczących podejmowanych decyzji i działań w sferze kontaktów firmy, z jej rzeczywistymi i potencjalnymi klientami. Wiedzę systematyzuje się zwracając uwagę na przedmiot i instrumenty działań marketingowych. 2. Zarządzanie marketingiem...
Rachunek ekonomiczny - Jest to zespół rachunków niezbędnych do wyboru optymalnego rozwiązania jakiegoś zagadnienia spośród różnych wariantów, możliwych do zastosowania. Cechy rachunku ekonomicznego to: względność, wariantowość, dualność, kompleksowość. Inaczej: Rachunek ekonomiczny jest to system mierzenia zjawisk i procesów gospodarczych poddających się kwantyfikacji za pomocą określonych...
Ceteris paribus - Ekonomista może jedynie na podstawie posiadanej wiedzy ekonomicznej i na podstawie obserwacji faktów uznać, że dane czynniki są najważniejsze dla wyjaśnienia interesującego go zagadnienia. Podejmuje, zatem ich badanie zakładając, że inne czynniki są stałe tzn. nie mają wpływu na te,...


Nowe artykuły: Artykuł 3 Tylko do końca tygodnia | Zobacz też: Artykuł 95 nagrodzony