Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

zarządzanie strategiczne | burza mózgów | marketing w handlu | ROE | zysk brutto | wartościowanie pracy | socjometria | elastyczność cenowa popytu | koszty | wykłady ze statystykia | płynność | funkcja Cobba-Douglasa |

Geografia fizyczna - ściąga

Omówienie ponad 100 zagadnień z geograii fizycznej dotyczących takich tematów jak między innymi: mapa, budowa wszechświata i układu słonecznego, atmosfera ziemska, wiatr, ciśnienie, temperatura, klimat, zasoby wodne, lodowce, oceany, budowa ziemi, dzieje ziemi, procesy rzeźbotwórcze, formy powierzchni litosfery, świat roślinny i zwierzęcy. (22 strony po 3 kolumny).

Podobne opracowania: #geografia ekonomiczna


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Geografia fizyczna - ściąga należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Geografia ekonomiczna

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Geografia fizyczna pobrały na dysk również:
Wykłady z geografii ekonomicznej (Liczba stron: 11)
Ściąga z gospodarki przestrzennej (Liczba stron: 2)
Test z geografii ekonomicznej (Liczba stron: 4)
Zagadnienia z geografii turystycznej (Liczba stron: 23)
Podstawy geografii ekonomicznej (Liczba stron: 22)
Zagadnienia z geografii ekonomicznej (Liczba stron: 12)


Krótko, ale na temat:
Dystrybucja fizyczna - Jest to forma dystrybucji, która odnosi się wyłącznie do fizyczne (materialnej) strony dystrybucji rozumianej jako etap (faza) wymiany towarowej (zbyt, sprzedaż w przedsiębiorstwach produkcyjnych). Dystrybucja fizyczna polega na przemieszczaniu produktów (towarów) z miejsc wytworzenia (produkcji) do miejsc ich konsumpcyjnego lub...
Ubezpieczyciel i ubezpieczający - Definicje: Ubezpieczyciel – podmiot prowadzący za zezwoleniem organu państwowego (PUNU), działanie w formie S.A. lub Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Ubezpieczający – os. fizyczna lub prawna, której życie, zdrowie lub interes majątkowy są przedmiotem ubezpieczenia.
Ubezpieczenia osobowe - Dotyczą życia osoby fizycznej, uszkodzenia ciała, dożycia oznaczonego wieku, skutków nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczonym w tym zakresie może być tylko osoba fizyczna. Zakład ubezpieczeń wypłaca po zaistnieniu zdarzenia określonego w umowie świadczenie, tj. sumę pieniężną płatną jednorazowo lub okresowo (renta).
Działalność agencyjna w ubezpieczeniach - Założenia: 1. Zakład ubezpieczeń może korzystać z pośrednictwa ubezpieczeniowego polegającego na wykonywaniu czynności związanych z wykonywaniem czynności faktycznych lub prawnych związanych z zawarciem lub wykonaniem umów ubezpieczenia 2. Agentem ubezpieczeniowym jest osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot gospodarczy nie mający osobowości prawnej,...
Trasant czeku - Wystawcą czeku (trasantem) może być każda osoba prawna i fizyczna, posiadająca rachunek bankowy, natomiast trasatem czeku może być wyłącznie bank, gdzie trasant ma rachunek.


Nowe artykuły: Artykuł 21 nagrodzony | Zobacz też: Artykuł 91 na studia