Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

prawo Engla | prywatyzacja | eurodystrybucja | analiza progu rentowności | sterowanie zapasami | testy psychologiczne | ocena projektów inwestycyjnych | magazyn | plan promocji | wykłady z historii myśli ekonomicznej | zapasy | model Altmana |

Ściąga z gospodarki przestrzennej

Skład opracowania to m.in.: definicja miasta, czynniki miastotwórcze, rodzaje miast, funkcje zewnętrzne i wewnętrzne miasta, demokracja lokalna, władze, użytkownicy, społeczność lokalna, przestrzeń miejska, polityka przestrzenna, dobra publiczne, środowisko przedsiębiorczości, mierniki rozwoju, urbanizacja, metropolia. (2 strony po 5 kolumn)

Podobne opracowania: #wykłady z geografii gospodarczej #geografia ekonomiczna


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Ściąga z gospodarki przestrzennej należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Geografia ekonomiczna

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Ściąga z gospodarki przestrzennej pobrały na dysk również:
Cechy społeczeństwa rynkowego (Liczba stron: 10)
Historia gospodarcza - zagadnienia (Liczba stron: 45)
Plan Balcerowicza - próba oceny efektów planu (referat) (Liczba stron: 23)
Omówienie podstawowych zagadnień z mikroekonomii (Liczba stron: 20)
Podstawy logistyki (Liczba stron: 22)
Zgadnienia na egzamin z historii myśli ekonomicznej (Liczba stron: 29)


Krótko, ale na temat:
Funkcja redystrybucyjna budżetu - Oznacza wtórny podział dochodu narodowego W tej funkcji państwo ściąga do swej dyspozycji część dochodu narodowego i przekazuje go w różnej postaci określonym grupom społecznym (np. świadczenia na rzecz bezrobotnych, finansowanie świadczeń emerytalnych, zasiłków chorobowych itp.).
Regres - To roszczenie zwrotne zakładu ubezpieczeń wobec sprawcy szkody. Występuje w ubezpieczeniach majątkowych (nie występuje w OC). Zakład ubezpieczeń ściąga roszczenie także od sprawcy posiadającego ubezpieczenie oc w przypadku, gdy narusza on warunki ubezpieczenia.
Urbanizacja - Jest złożonym procesem społecznym, posiadającym wiele aspektów. - ASPEKT DEMOGRAFICZNY – jest to przemieszczanie się ludności wiejskiej do miast (wzrasta liczba ludności miejskiej w ogólności całego kraju). Wzrostowi towarzyszy proces koncentracji przestrzennej. Powszechną miarą urbanizacji jest procentowy udział ludności miejskiej w ludności...
Fordyzm - Polegał na standaryzowanej wytwórczości przestrzennej, sprzężonej z masową konsumpcją, która napędzała dalszą produkcję. Mechanizm ten wspierany był interwencjonizmem państwa, polegający na regulacji efektywnego popytu, jako funkcji wzrostu produkcji. Tak były budowane podstawy tzw. „państwa dobrobytu”. Model ten pod koniec lat...
Strategie przestrzennej ekspansji rynku - To: Strategia koncentryczna - obejmuje tereny bezpośrednio przylegające do dotychczasowego rejonu działania. Strategia selektywna - wchodzi do wybranych, szczególnie atrakcyjnych rejonów, z założeniem późniejszego wypełniania luk miedzy nimi, a rejonem dotychczasowym. Strategia wyspowa - jest tworzona w dużych ośrodkach miejskich dla dalszej...


Nowe artykuły: Artykuł 41 dla studentów | Zobacz też: Artykuł 103 na studia