Top strony
Wyszukiwarka serwisu
krzywa Phillipsa | wzory z matematyki finansowej | wykłady ze statystyki | system walutowy | kapitał w przedsiębiorstwie | EAN | historia bankowości | badania marketingowe | ekonomiczna wartość dodana | controlling | tożsamość monetarna | zarządzanie projektami |

Podstawy finansów publicznych - wykłady

Omówienie podstawowych zagadnień i definicji: finanse, zasób i fundusz pieniężny, kategorie zjawisk finansowych, przychody i wydatki materialne i osobowe, popyt i podaż na rynku pracy, przychody i wydatki redystrybucyjne, kredytowe, ubezpieczeniowe, różnice między finansami publicznymi i prywatnymi, funkcje finansów publicznych (funkcja alokacyjna, redystrybucyjna, stabilizacyjna), system finansowy państwa - jego elementy i uporządkowanie, gospodarka i polityka finansowa, optymalny system finansów publicznych, budżet państwa (definicja budżetu i jego funkcje), zasady budżetowe, formy organizacyjne gospodarki budżetowej, dochody i wydatki budżetowe, klasyfikacja dochodów i wydatków, procedura uchwalania budżetu, Skarb Państwa i jego funkcje, deficyt budżetowy, podatki, zasady podatkowe, funkcje i podział podatków, pieniądz - definicja i funkcje pieniądza, kreacja i podaż pieniądza (wraz z przykładem), mnożnik kreacji (przykład), polityka pieniężna, realna stopa procentowa (wzór), instrumenty polityki monetarnej, bank centralny - zadania, funkcje i narzędzia (stopa referencyjna, lombardowa i redyskontowa) Banku Centralnego, Euro - za i przeciw wprowadzeniu waluty Euro. (28 stron)
Podobne opracowania: #wykłady z finansów publicznych #system finansowy państwa #budżet państwa #polityka pieniężna


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Podstawy finansów publicznych - wykłady należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Finanse publiczne

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Podstawy finansów publicznych pobrały na dysk również:
Finanse publiczne - zagadnienia na egzamin (ściąga) (Liczba stron: 15)
Prywatyzacja - referat (Liczba stron: 11)
Wydatki publiczne (Liczba stron: 17)
Wykonywanie budżetu państwa (Liczba stron: 26)
Procedura budżetowa jednostek samorządu terytorialnego (Liczba stron: 23)
Budżet państwa - praca (Liczba stron: 19)Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Zasada jawności budżetowej - W polskim ustawodawstwie szczególną wagę przywiązuje się do realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych. W przeszłości występowała tendencja do ukrywania informacji o gospodarce funduszami...
Funkcja fiskalna finansów publicznych - Polega ona na zagwarantowaniu państwu i innym podmiotom finansów publicznych odpowiednich środków finansowych umożliwiających realizację ich zadań. Podstawowym źródłem tych środków są podatki i inne...
Do sektora finansów publicznych zalicza się - Takie oto organy: - organy władzy publicznej i podlegające im jednostki organizacyjne; - państwowe osoby prawne oraz inne państwowe jednostki organizacyjne nie objęte KRS, których działalność jest...
Funkcja alokacyjna finansów publicznych - Istota funkcji alokacyjnej polega na tym, że finanse publiczne są narzędziem alokacji zasobów w gospodarce rynkowej. Alokacja zasobów dokonuje się w związku z dwojakiego rodzaju...
Funkcja redystrybucyjna finansów publicznych - Jest to najważniejsza funkcja finansów publicznych. Polega ona na gromadzeniu środków finansowych przez określony fundusz, najczęściej budżetowy oraz na ich podziale i wydatkowaniu. Poprzez redystrybucję...