Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

rachunek zysków i strat | podstawy ekonomii | Customer Care | Adam Smith | macierz ADL | rachunek kosztów | rynek | macierz Ansoffa | prywatyzacja pośrednia | logistyka | analiza makrootoczenia | marketing w handlu |

Wykłady z geografii ekonomicznej

Zawartość opracowania: geografia jako nauka, funkcje geografii ekonomicznej, kierunki badań, system informacji geograficznej, kartografia, środowisko i jego składniki oraz typy, zasoby i walory środowiska, sprawność rzeczywista środowiska, gospodarka zasobami naturalnymi, klasyfikacja zasobów, gospodarka wodna, obieg wody w przyrodzie, bilans wodny, polityka lokalizacji, teoria organizacji produkcji rolnej Thunena, teoria Webera, demografia, migracje, urbanizacja. (11 stron)

Podobne opracowania: #geografia ekonomiczna #geografia gospodarcza


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Wykłady z geografii ekonomicznej należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Geografia ekonomiczna

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Wykłady z geografii ekonomicznej pobrały na dysk również:
Zagadnienia z geografii ekonomicznej (Liczba stron: 12)
Test z geografii ekonomicznej (Liczba stron: 4)
Podstawy geografii ekonomicznej (Liczba stron: 22)
Ściąga z gospodarki przestrzennej (Liczba stron: 2)
Zagadnienia z geografii turystycznej (Liczba stron: 23)
Geografia fizyczna - ściąga (Liczba stron: 22)


Krótko, ale na temat:
Kierunki geografii ekonomicznej - Wyróżniamy następujące kierunki: • regionalny (historyczny) w przeszłości był ważny. Zmierzał do uogólnienia zmiennego charakteru powierzchni ziemi. Uogólnienie w celu wydzielenia jednostek terytorialnych – regionów. Potem poddawano je opisowi. Przy wydzieleniu regionów stosowano kryterium jednorodności obszaru z punktu widzenia cech uznawanych...
Ścieżka ekonomiczna - Obrazuje drogę, jaką przebywają surowce i materiały, zanim dotrą do ostatecznego nabywcy w postaci produktu czy usługi. Jednym ze sposobów definiowania sektora i określania jego atrakcyjności jest wyodrębnienie tego sektora na ścieżce ekonomicznej. Pozwala to wskazać dostawców i nabywców sektora....
Formy szkolenia dla kierowników i pracowników - To: 1. Trening poprzez pracę: zleca się wykonanie pracownikowi trudnych i odpowiedzialnych zadań. Uczenie się działania grupowego i grupowego rozwiązywania problemów; oparta na wymianie osób 2. Gry kierownicze: uczą podejmowania racjonalnych decyzji w sytuacjach zbliżonych do tych, w których funkcjonuje przedsiębiorstwo 3. Konferencje:...
Podstawowe założenia teorii Keynesa - To: 1) W analizie ekonomicznej Keynes preferował podejście makroekonomiczne zamiast skupiania uwagi na elementarnych podmiotach gospodarowania. 2) Keynes wprowadził pojęcie tzw. bezrobocia przymusowego, wynikającego z niedostatku popytu globalnego w gospodarce. 3) Keynes preferował w ekonomii analizę przyczynowo – skutkową. 4) Za ważniejsze w analizie...
Polityka fiskalna - Polega na wykorzystaniu środków budżetowych do realizacji określonych celów polityki społeczno-ekonomicznej w ty również stabilizacji gospodarczej.


Nowe artykuły: Artykuł 38 Nowy | Zobacz też: Artykuł 78 dla studentów