Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
marketing usług | komunikacja werbalna | użyteczność całkowita | system MRP | organizacja wirtualna | branding | rachunek kosztów pełnych | historia myśli ekonomicznej |

Socjometria


  • Socjologia pracy - opracowanie - Skład opracowania: definicja socjologii, zakres przedmiotowy socjologii pracy, socjologia ogólna i szczegółowa, podstawowe funkcje, techniki i metody badań socjologicznych, typy...
    Liczba stron: 10

  • Metody badań w psychologii - Skład pracy: geneza badań, obserwacja, eksperyment psychologiczny, testy psychologiczne, metody projekcyjne, analiza wytworów działania, ankieta i kwestionariusz, wywiad psychologiczny, socjometria,...
    Liczba stron: 9 - ✅Bibliografia

Krótkie informacje z Kompendium2001-2024 © ABC Ekonomii