Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

system produkcyjny | metoda delficka | badania rynkowe | dystrybucja | przedsiębiorczość | metody walki z inflacją | finanse publiczne | rentowność | Plan Marshalla | kanały dystrybucji | krzywa możliwości produkcyjnych | psychologia w zarządzaniu |

Socjometria


  • Socjologia pracy - opracowanie - Skład opracowania: definicja socjologii, zakres przedmiotowy socjologii pracy, socjologia ogólna i szczegółowa, podstawowe funkcje, techniki i metody badań socjologicznych, typy...
    Liczba stron: 10

  • Metody badań w psychologii - Skład pracy: geneza badań, obserwacja, eksperyment psychologiczny, testy psychologiczne, metody projekcyjne, analiza wytworów działania, ankieta i kwestionariusz, wywiad psychologiczny, socjometria,...
    Liczba stron: 9 - ✅BibliografiaNowe artykuły: Artykuł 80 Tylko do końca tygodnia | Zobacz też: Artykuł 87 przeczytany 688 razy