Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

statystyka | metoda fmea | funkcja użyteczności | deficyt budżetowy | strategia dystrybucji | budżet gospodarstwa domowego | piramida potrzeb Maslova | strategia marketingowa | koszty stałe | zarządzanie marketingowe | restrukturyzacja przedsiębiorstw | dochody budżetu państwa |

Budżetowanie kosztów - teoria i przykłady

Praca teoretyczna wraz z przykładamowymi obliczeniami i definicjami: budżet i budżetowanie, kalkulacja zleceniowa ewidencji kosztów, hierarchia budżetów (+ schemat), elementy budżetu przedsiębiorstwa (schemat), budżety według miejsca powstawania kosztów, budżetowanie zleceń, kontrola kosztów. Do pracy dołączone są przykładowe obliczenia. (14 stron)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura).

Podobne opracowania: #budżetowanie kosztów #rachunkowość zarządcza


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Budżetowanie kosztów - teoria i przykłady należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Rachunkowość zarządcza

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Budżetowanie kosztów pobrały na dysk również:
Nowoczesne metody rachunku kosztów (Liczba stron: 14)
Rachunek kosztów zmiennych i pełnych - referat (Liczba stron: 26)
Podstawy rachunkowości zarządczej (Liczba stron: 11)
Analiza kosztów własnych przedsiębiorstwa (Liczba stron: 15)
Analiza progu rentowności - referat (Liczba stron: 12)
Rachunek kosztów zmiennych - teoria i przykładowe zadania (Liczba stron: 13)


Krótko, ale na temat:
Budżetowanie kosztów działań - Rachunek kosztów działań jest coraz częściej wykorzystywany do planowania działalności firmy. W praktyce metoda ta sprowadza się do budżetowania kosztów działań (Activity-Based Budgeting, ABB). Wychodząc od zakładanego planu sprzedaży i analizując nośniki kosztów działań, możemy określić rodzaj i ilość działań...
Budżetowanie zleceń - Oprócz budżetów według miejsc powstawania kosztów (MPK) tworzone są budżety zleceń. Pozwala to na planowanie oraz kontrolę kosztów w podziale na poszczególne zlecenia. System budżetowania powinien umożliwiać szybkie oszacowanie kosztów produktów już na etapie zapytania ofertowego. Zanim jednak powstaną budżety zleceń,...
Budżetowanie - Jest to wyznaczanie przyszłych (uzasadnionych) kosztów (wydatków) i/lub przychodów (wpływów) w odniesieniu do określonego zakresu działalności (podmiotu) dla ściśle ustalonego przedziału czasu. Technika budżetowania polega na tworzeniu skonsolidowanego, spójnego planu całego przedsiębiorstwa (budżetu zasadniczego), w którym każdy ośrodek odpowiedzialności, w zależności...
Analiza kosztów w praktyce - Polega przede wszystkim na analizie struktury i dynamiki kosztów oraz ustaleniu odchyleń kosztów w stosunku do przyjętych odniesień. Analiza struktury kosztów umożliwia ocenę roli i znaczenia poszczególnych składników kosztów w kształtowaniu kosztów całkowitych. Strukturę kosztów analizuje się w następujących przekrojach: - rodzajowym -...
Rachunek kosztów - Zmiennych powstał jako alternatywa dla rachunku kosztów pełnych. Cechą charakterystyczną rachunku kosztów zmiennych jest to, że jako kryterium podziału kosztów całkowitych przedsiębiorstwa przyjmuje ich zmienność. Podział kosztów na stałe i zmienne wykorzystywany jest do celów wyceny produktów finalnych, półfabrykatów, produkcji...


Nowe artykuły: Artykuł 42 Nowy | Zobacz też: Artykuł 79 na topie