Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

promocja | kanban | prognozowanie | obligacje skarbowe | zarządzanie personelem | ocena zdolności kredytowej | operacje bankowe | ROS | funkcje organizacji | podstawy psychologii | wykłady z logistyki | podstawy rachunkowości |

Reengineering - referat

Skład pracy: geneza i definicja reengineeringu, metodologia, etapy wdrażania, wpływ na charakter pracy, porównanie z innymi programami usprawnień, praktyka reengineeringu na przykładzie firmy Ford, technologia informatyczna w Business Proces Reengineering. (11 stron)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura).

Podobne opracowania: #reengineering #zarządzanie strategiczne


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Reengineering - referat należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Zarządzanie strategiczne

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.


Krótko, ale na temat:
Reengineering w zarządzaniu - To jedna z najnowocześniejszych metod usprawniania organizacji i zarządzania. Sformułowana przez Michaela Hammer’a i Jamesa Champy w roku 1990. Książka autorów stanowi podstawowe dzieło propagujące filozofie i metodologie reengineeringu, a także informuje o pierwszych wdrożeniach do praktyki i trudnościach z...
Business Process - Reengineering - Reengineering oznacza radykalną zmianę koncepcji procesów przedsiębiorstwa zmierzającą do zdecydowanej poprawy jego efektywności. Reengineering to fundamentalne przemyślenie od nowa i radykalne przeprojektowanie procesów w firmie, prowadzące do dramatycznej (przełomowej) poprawy osiąganych wyników (takich jak koszty, jakość, serwis i szybkość) Powyższa definicja zawiera...
Cel reengineeringu - Reengineering to filozofia mająca na celu wprowadzenie usprawnień. Jej celem jest osiągniecie stopniowej poprawy wyników działalności poprzez techniczna reorganizację procesów stanowiących istotę funkcjonowania organizacji, maksymalizację wartości dodanej powstającej w toku procesów oraz minimalizacje wszelkich zbędnych elementów. Filozofia ta może być...
Business process reengineering - (BPR) - jako metoda gruntownego przekształcania całościowych procesów w przedsiębiorstwie w celu optymalizowania trzech podstawowych wyznaczników efektywności: jakości, kosztów i terminu realizacji, jest uważana za nowy paradygmat przemian w strukturze procesów i zasobów, niezbędnych do utrzymania elastyczności i konkurencyjności przedsiębiorstwa. Założeniem...
Reengineering - Tradycyjne struktury organizacyjne zbudowane są wokół systemu funkcji i hierarchii. Z czasem stały się one elementem spowalniającym i utrudniającym reakcje na wyzwania dzisiejszego świata konkurencji. Techniczna reorganizacja procesów działania stanowi wyzwanie wobec wielu założeń, na których opierają się organizacje i...


Nowe artykuły: Artykuł 39 Nowy | Zobacz też: Artykuł 67 dla studentów