Top strony
Wyszukiwarka serwisu
bilans płatniczy | marketing | funkcja użyteczności | ROA | programowanie liniowe | zadania ze statystyki | zarządzanie relacjami z klientami | projekt inwestycyjny | płynność | analiza ABC | proces rekturacyjny | teoria procesu |

Reengineering

Tradycyjne struktury organizacyjne zbudowane są wokół systemu funkcji i hierarchii. Z czasem stały się one elementem spowalniającym i utrudniającym reakcje na wyzwania dzisiejszego świata konkurencji. Techniczna reorganizacja procesów działania stanowi wyzwanie wobec wielu założeń, na których opierają się organizacje i stawia zagadnienie procesów jako istotny problem dla osób kierujących organizacjami.

Dzięki reengineeringowi można osiągnąć stopniowy wzrost i poprawę efektywności działania, uzyskując nowy atut w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej na rynku.

Twórcy koncepcji reengineeringu:
- Michael Hammer
- James Champy

Reengineering to fundamentalne przemyślenie od nowa i radykalne przeprojektowanie procesów w firmie, prowadzące do dramatycznej poprawy osiąganych wyników (takie jak koszty, jakość, serwis i szybkość). Pozwala na pozbycie się mało efektywnych, przestarzałych metod gospodarowania i zarządzania.

Powyższa definicja zawiera cztery pojęcia kluczowe:
- Fundamentalne przemyślenie
- Radykalne przeprojektowanie
- Dramatyczna poprawa
- Procesy

Fundamentalne przemyślenie przedsiębiorstwa i jego procesów oznacza postawienie takich pytań jak: 'Dlaczego robimy te rzeczy i dlaczego akurat w taki sposób?' W odpowiedzi chodzi o uzyskanie obrazu tego, co należy zmienić i to w sposób zasadniczy.

Radykalne przeprojektowanie to nie drobne zmiany kosmetyczne, polegające na poprawieniu np. struktury. Słowo 'radykalne' oznacza całkowite oderwanie się od przeszłości. W reengineeringu chodzi o całkowicie na nowo ukształtowane przedsiębiorstwo, o zupełnie nowy proces, a nie o ulepszenie, rozszerzenie czy modyfikację procesów istniejących.

Dramatyczna poprawa oznacza to, że reengineering nie interesuje się niewielkimi przyrostami, ale raczej skokami ilościowymi. Ulepszenia na dużą skalę wymagają zniszczenia starego porządku.

Procesy to wiązki aktywności skierowana na zaspokojenie potrzeb klienta. Na proces składają się trzy podstawowe rodzaje działań : tworzące wartość dodaną (najistotniejsze z punktu widzenia klienta), transportowe (transport produktów procesu między działami, organizacjami) oraz kontrolne (które są stworzone przede wszystkim do kontroli przepływu wyników procesu). W każdym przedsiębiorstwie wyróżnia się pewną hierarchię procesów- występują w nim subprocesy, procesy główne i megaprocesy.

Megaprocesy – radykalna reorganizacja procesu, czyli reengineering.

Procesy główne - celowe ulepszenie wydajności. W procesach głównych powinno się mieć na oku podnoszenie wydajności (w rezultacie ulepszenia procesów głównych powinien nastąpić wzrost wydajności).

Subprocesy - ciągłe ulepszanie wydajności.

Korzystając z reengineeringu, oczekujemy, że nastąpi radykalna poprawa wyników przedsiębiorstwa i zostanie przekroczony poziom, którego nie byliśmy w stanie nigdy osiągnąć. Ma być to dokonane przez zastosowanie metody szybkiego, radykalnego przeprojektowania.

Reengineering musi być przeprowadzony szybko, gdyż kierownictwo wymaga efektów w krótszym czasie niż kiedykolwiek wcześniej. Programy usprawniania nieuchronnie upadają, gdy osiągnięcie rezultatów zabiera zbyt dużo czasu.

Programy reengineeringu powinny być radykalne, to jest prowadzić do zauważalnych zmian, ponieważ bez tego nie uzyskają koniecznego wsparcia ze strony kierownictwa.


Zobacz koniecznie: skuteczne pozycjonowanie warszawa
Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, referaty z bibliografią, ściągi i wykłady, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron A4
Reengineering - referat
11 stron(-y)


Polecamy: kancelaria ultimatum

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Zarządzanie » Reengineering

Reengineering
Ocena: 9.5 / 10
Liczba głosów: 109 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować