Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
rachunek wyników | koszt alternatywny | koszty zmienne | dobra komplementarne | finanse międzynarodowe | macierz McKinseya | motywatory | analiza czynnikowa |

Zapasy


 • Zarządzanie produkcją - zagadnienia - Skład opracowania: rodzaje przemysłowych procesów produkcyjnych, zarządzanie produkcją (operacjami) jako proces podejmowania decyzji, planowanie produktu – cykl życia produktu (wraz...
  Liczba stron: 19

 • Logistyka - ściąga z zagadnień - Ściąga z zagadnień dotyczących logistyki, a w nie m.in.: co to jest logistyka, czym się zajmuje i jakie są...
  Liczba stron: 1

 • Sterowanie zapasami - opracowanie z przykładem - Skład opracowania: pojęcie zapasów, podział, powody utrzymywania zapasów, operatywne narzędzia zarządzania zapasami w przedsiębiorstwach, optymalna partia zamówienia / zakupu (wzór,...
  Liczba stron: 12

 • Zarządzanie logistyką - wykłady - Skład opracowania: rozbieżności pomiędzy sferą produkcji a sferą konsumpcji, przyczyny utrzymywania zapasów, problemy decyzyjne, procesy jakimi zajmuje się logistyka, działania...
  Liczba stron: 22

 • Wycena przedsiębiorstwa - Wycena napisana na podstawie istniejącego przedsiębiorstwa. Jej skład to: analiza finansowa przedsiębiorstwa - bilans, analiza struktury i dynamiki aktywów oraz...
  Liczba stron: 17

 • Sterowanie zapasami - referat - Elementy pracy: określenie czym są zapasy, schemat zawierający etapy planowania potrzeb materiałowych, elementy zarządzania zapasami, operatywne narzędzia zarządzania zapasami w...
  Liczba stron: 32 - ✅Bibliografia

 • Majątek obrotowy w przedsiębiorstwie - Skład opracowania: zasady skutecznego zarządzania majątkiem obrotowym, pojęcie i podział kapitału obrotowego, kapitał obrotowy brutto i netto (kapitał pracujący tzw....
  Liczba stron: 12

 • Japońskie systemy sterowania - Just in time i Kanban - W pracy (referacie) poruszono takie zagadnienia jak: historia just in time, cechy charakterystyczne systemów produkcyjnych i systemów just in time...
  Liczba stron: 18 - ✅Bibliografia

 • Analiza finansowa Avon Cosmetics Polska - Analiza finansowa przedsiębiorstwa Avon za lata 1996-2001, która zawiera takie elementy jak m.in.: prezentacja firmy Avon Cosmetics Polska, analiza SWOT...
  Liczba stron: 24

Krótkie informacje z Kompendium

 • Wskaźnik zapasy w dniach - Wskaźnik „zapasy w dniach”, to relacja stanu zapasów do przeciętnej dziennej wartości sprzedaży. Poziom tego wskaźnika informuje, jak długo przeciętnie zapasy oczekują na sprzedaż. Wskaźnik... (0.2 stron A4)
 • Klasyfikacja zapasów - W gospodarce zapasami można stosować różne kryteria ich klasyfikacji. Tradycyjnie więc dzieli się zapasy według ich rodzajów. Wyróżnia się zatem zapasy materiałów (surowce, paliwa, przedmioty... (0.8 stron A4)
 • Rodzaje zapasów w przedsiębiorstwie - Rodzaje zapasów w przedsiębiorstwie można podzielić ze względu na kilka kategorii. Skupmy się na najpopularniejszych. Ogólny podział zapasów w firmie: 1. zapasy bieżące – zużywane na bieżąco... (1.3 stron A4)
 • Wskaźnik rotacji zapasów - Określa on, ile razy w ciągu roku firma odnawia swoje zapasy, natomiast wyrażony w dniach oznacza, na ile dni wystarcza przeciętny zapas. WRZ = sprzedaż... (0.5 stron A4)
 • Analiza towarów ABC oraz XYZ - Analiza ABC – zazwyczaj można wyodrębnić trzy podstawowe grupy asortymentu: Grupę A – zapasy o dużym udziale w obrocie i najmniejszej liczbie pozycji asortymentowych (ok. 75-80%), Grupę... (0.5 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii