Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
walka z bezrobociem | system informacji marketingowej | logistyka dystrybucji | elastyczność cenowa popytu | geografia gospodarcza | równowaga budżetowa | kompetencje pracownika | wykłady z finansów publicznych |

Analiza finansowa Avon Cosmetics Polska

Analiza finansowa przedsiębiorstwa Avon za lata 1996-2001, która zawiera takie elementy jak m.in.: prezentacja firmy Avon Cosmetics Polska, analiza SWOT a w niej cechy pogrupowane na 4 kategorie (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia), mapa percepcji - pozycjonowanie marki na rynku (wykres), obszar konkurowania (wykres), analiza rynku kosmetyków w Polsce, analiza konsumentów, analiza struktury majątku, struktura aktywów przedsiębiorstwa Avon w latach 1996-2001 (tabela), struktura i przyrost majątku trwałego i obrotowego przedsiębiorstwa Avon w latach 1996-2001 (wykres), omówienie struktury majątku, udział majątku obrotowego i trwałego w majątku ogółem (wykres), analiza struktury majątku przedsiębiorstwa (tabela) ze wskaźnikami (wskaźnik udziału majątku trwałego, udziału majątku obrotowego, rzeczowego majątku trwałego, wartości i niematerialnych i prawnych, struktury majątku, udziału zapasów w majątku obrotowym, należności w majątku obrotowym, środków pieniężnych i papierów wartościowych w majątku obrotowym), wskaźnik unieruchomienia majątku w latach 1996 - 2001, analiza wielkości i dynamiki majątku, a w niej wskaźniki dynamiki majątku firmy w procentach (tabela) - wskaźnik dynamiki majątku całkowitego, wskaźnik dynamiki majątku trwałego, wskaźnik dynamiki majątku obrotowego, kształtowanie się dynamiki majątku firmy (wykres), omówienie dynamiki, wskaźniki dynamiki majątku firmy w procentach (tabela) - wartości niematerialne i prawne, rzeczowy majątek trwały, zapasy, należności i roszczenia, środki pieniężne, rozliczenia międzyokresowe; omówienie dynamiki majątku, analiza efektywności wykorzystania majątku, a w niej wskaźniki obrotu majątku firmy (tabela) - wskaźnik obrotu majątku całkowitego, obrotu majątku trwałego, rzeczowego majątku trwałego, majątku obrotowego, obrotu zapasów; omówienie analizy efektywności, kształtowanie się wskaźnika obrotu zapasów (wykres), analiza sytuacji kapitałowej, a w niej analiza struktury kapitału, analiza sytuacji kapitałowej przedsiębiorstwa (tabela) z kapitałami własnymi i obcymi, procentowy udział kapitału własnego i kapitału obcego w pasywach ogółem (tabela) - wskaźnik udziału kapitałów własnych, wskaźnik udziału kapitałów obcych, omówienie sytuacji kapitałowej; procentowy udział kapitału własnego i kapitału obcego w pasywach ogółem (tabela) - wskaźnik relacji kapitałów obcych do kapitałów własnych, wskaźnik relacji kapitałów własnych do kapitałów obcych; analiza wielkości i zmian kapitałów, a w niej wskaźniki dynamiki kapitałów (tabela) - wskaźnik dynamiki kapitałów całkowitych, dynamiki kapitałów własnych, dynamiki kapitałów obcych, omówienie tabeli; analiza terminowości kapitałów obcych, a w niej wskaźniki udziału - wskaźnik udziału kapitałów długoterminowych, udziału kapitałów krótkoterminowych, relacji kapitałów długoterminowych do krótkoterminowych, omówienie sytuacji; wskaźnik zaangażowania kapitałów obcych, kształtowanie się zysku przedsiębiorstwa w wielkościach bezwzględnych i względnych w analizowanym okresie (tabela), kształtowanie się wyniku finansowego w latach 1996 – 2001 (wykres), omówienie kształtowania się zysku, kształtowanie się dynamiki zysku przedsiębiorstwa (tabela) - wskaźnik dynamiki zysku na sprzedaży, dynamiki zysku na działalności operacyjnej, zysku na działalności gospodarczej, zysku brutto, zysku netto, kształtowanie się dynamiki zysku przedsiębiorstwa (wykres), analiza rentowności sprzedaży (tabela) - wskaźnik rentowności sprzedaży, rentowności operacyjnej sprzedaży, rentowności działalności gospodarczej, rentowności sprzedaży brutto, krótkie omówienie; analiza rentowności majątku (tabela) - wskaźnik rentowności majątku, rentowności majątku trwałego, majątku obrotowego, majątku czystego, krótkie omówienie; analiza rentowności kapitału własnego (tabela) - wskaźnik rentowności kapitału własnego i kapitału podstawowego, omówienie rentowności; analiza przepływu środków pieniężnych wraz z omówieniem.

Liczba stron: 24

Podobne opracowania: #analiza finansowa #analiza wskaźnikowa


Usługa płatności jest nieaktywna. Prosimy nie klikać w linki do formularza zamawienia.

Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Przeczytałam(-em) i akceptuję regulamin strony ABC Ekonomii.
Zgadzam się na natychmiastowe wykonanie umowy i udostępnienie mi treści cyfrowych przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy. Potwierdzam, że zostałam(-em) poinformowana(-y) o utracie przysługującego mi prawa do odstąpienia od umowy w chwili udzielania owej zgody.


Na stronie znajduje się 557 plików (9879 stron A4) w 39 kategoriach. Po ściągnięiu ich na dysk możesz je odczytać (Word, Power Point), edytować, drukować.

Korzystasz teraz z telefonu, a pliki wolisz pobierać na komputerze? Kliknij -> Wyślij link na e-mail, aby wysłać sobie link na e-mail i odwiedzić nas później.

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z tematów ekonomicznych, możesz go też opłacić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy Dostęp PREMIUM
Ilość plików, które można ściągnąć ze strony po wpisaniu kodu
(W bazie jest 548 plików)
1-30 50 250 250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 9 takich plików)
nie nie nie TAK
(do 2 wybranych plików)
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew / BLIK Szybki przelew / BLIK Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kod do 24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).
JUŻ WKRÓTCE

Wymiana

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 548 plików)
1-30
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 9 plików)
nie
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na koddo 24 godzin
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 548 plików)
50
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 9 plików)
nie
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 548 plików)
250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 9 plików)
nie
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Dostęp PREMIUM

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 548 plików)
250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 9 plików)
TAK
(do 2 wybranych plików)
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kody Dostęp 7 dni oraz Dostęp 6 miesięcy dają dostęp do wybranych plików z bazy liczącej 548 plików zamieszczonych w 39 kategoriach, których spis widać w menu po lewej stronie.
Do 9 dodatkowych plików oznaczonych jako 💎Premium daje tylko Dostęp PREMIUM - umożliwia on dostęp do wybranych przez Ciebie plików z bazy głównej (9 plików) i Premium (9 plików).

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kody są ważne od 7 dni do 6 miesięcy. Dają Ci one także dostęp do plików, które w przyszłości pojawią się na stronie, w czasie gdy Twój kod będzie aktywny.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Analiza finansowa Avon Cosmetics Polska należy do kategorii: ABC Ekonomii » Pomoce dla studentów » Analiza finansowa

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Analiza finansowa Avon Cosmetics Polska pobrały na dysk również:
Podstawowa analiza finansowa (Liczba stron: 17)
Analiza finansowa banku - praca teoretyczna (Liczba stron: 28)
Analiza ekonomiczna salonu samochodowego (autosalonu) Toyota (Liczba stron: 28)
Analiza wskaźnikowa banku (Liczba stron: 28)
Przykładowa analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego (Liczba stron: 30)
Wycena przedsiębiorstwa (Liczba stron: 17)


Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Zakres kontroli operacyjnej - To: 1. Analiza podstawowych wielkości kontrolnych w odniesieniu do planu rocznego: - analiza sprzedaży; - analiza udziału w rynku; - analiza wpływu wydatków marketingowych na wielkość sprzedaży; - analiza wskaźników...
Złota reguła finansowa - Złota reguła finansowa opiera się na idei, że przedsiębiorstwo powinno utrzymywać odpowiednią równowagę między kapitałami własnymi a kapitałami obcymi. Stosowanie tej reguły pomaga przedsiębiorstwu utrzymać...
Dźwignia finansowa - (z ang. Financial leverage) związana jest z zaangażowaniem kapitałów obcych do finansowania działalności przedsiębiorstwa. Dźwignia finansowa podobnie jak dźwignia operacyjna jest różnie definiowana. Najczęściej przedstawia...
Biznes plan i jego typowa struktra - Biznes plan to: • dokument określający postępowanie przedsiębiorstwa w pewnym okresie czasu • przewodnik dla jego działań strategicznych i operatywnych • pozwala zidentyfikować słabe i silne strony...
Płynność finansowa przedsiębiorstwa - Pojęcie to oznacza zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania bieżących zobowiązań (krótkoterminowych, płatnych w ciągu jednego roku), określający możliwość spłaty zobowiązań w sytuacji, gdyby stały się...


2001-2024 © ABC Ekonomii