Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
Bretton Woods | marka własna | papiery wartościowe | obsługa klienta | użyteczność | doskonalenie kadr | teoria wyboru konsumenta | analiza czynnikowa |

Eurodystrybucja


  • Eurologistyka - opracowanie - Skład opracowania: strategia eurodystrybucji, jej cel i formy, wzrost znaczenia eurologistyki, przykłady strategii europeizacji w handlu detalicznym, 4 grupy nowych...
    Liczba stron: 5

Krótkie informacje z Kompendium

  • Konkurencja - Jest to proces przy pomocy, którego uczestnicy rynku dążą do realizacji swoich interesów, próbując przedstawić korzystniejsze oferty od innych dotyczące ceny, lub innych wartości, wpływające... (0.3 stron A4)
  • Koszty zapasów - To: • Koszty tworzenia zapasów: opracowanie jednego zamówienia złożenie go u dostawcy dostawa zamówionego towaru • Koszty utrzymania zapasu: zamrożenie kapitału posiadanie powierzchni magazynowych starzenie się zapasów... (0.2 stron A4)
  • Ewolucja teorii marketingu - Ewolucja teorii marketingu miała miejsce na przestrzeni lat i wynika z etapów rozwoju gospodarki światowej. Są nimi: Era produkcyjna związana z rewolucją przemysłową z II połowy... (1.7 stron A4)
  • Model Horwarda i Sheta - Model ten zajmuje się analizą ekstensywnych elementów procesu decyzyjnego zachodzącego przy dokonywaniu zakupów. Jako wyniki ujmowane są w powyższym modelu nie tylko zakup ale również... (0.2 stron A4)
  • Wpływ strategii organizacyjnej na strategię wynagrodzeń - Termin strategia organizacyjna jest rozmaicie rozumiany. W ujęciu bardziej tradycyjnym jest to skuteczny program działania w dłuższym czasie, w którym bierze się pod uwagę przewidywane... (1.2 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii