Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
rynek kapitałowy | strategia sprzedaży | teoria Herzberga | budżet marketingowy | zarządzanie zapasami | działalność kredytowa | spedycja | finansowanie przedsiębiorstw |

Emocje


 • Emocje w reklamie społecznej - W pracy (referacie) poruszono takie zagadnienia jak m.in.: definicja reklamy społecznej, jej cechy, definicja emocji (uczucia), emocje w reklamie społecznej,...
  Liczba stron: 10 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

 • Psychologia reklamy - opracowanie - Skład opracowania: czynniki wpływające na zachowanie się konsumenta jako odbiorcy reklamy, rodzaje psychologii w odniesieniu do człowieka, koncepcja psychologiczna, psychoanalityczna,...
  Liczba stron: 14

 • Psychologia reklamy - referat - Skład pracy: siła emocji w reklamie, znaczenie emocji pozytywnych, reklama ukryta, rola emocji negatywnych, metoda 'przed i po', dziecko, zwierzęta,...
  Liczba stron: 30 - ✅Bibliografia

 • Psychologia decyzji kadrowych - Skład pracy: strategie zmian kadrowych (perspektywiczne - aktywne, krótkoterminowe - zachowawcze), polityka kadrowa firmy (rozwiązanie strukturalne i funkcjonalne), warianty doboru...
  Liczba stron: 35 - ✅Bibliografia

Krótkie informacje z Kompendium

 • Elementy dobrej marki - Dobra nazwa marki powinna mieć następujące cechy: 1. Powinna wyrażać korzyści wynikające ze stosowania produktu. 2. Odzwierciedlać w wyobraźni klienta pozytywne cechy produktu i w... (0.4 stron A4)
 • Style radzenia sobie ze stresem - Wyróżniamy styl: Skoncentrowany na zadaniu – stosowany przez osoby potrafiące mieć na względzie cel jaki sobie wyznaczyli. Potrafią w sytuacji stresowej rozwiązać zamierzony problem, zwalczyć trudności,... (0.6 stron A4)
 • Gaslighting - nie daj się psychologicznej manipulacji - Gaslighting to manipulacja psychologiczna, w której osoba lub grupa osób próbuje wpłynąć na percepcję innej osoby poprzez fałszywe informacje, dezinformację, kłamstwa lub dezorientację. Osoba stosująca... (0.7 stron A4)
 • Sytuacje konfliktowe - Informacje: 1) konflikt powstaje, gdy istnieje jakieś dobro, które nie może być w posiadaniu wszystkich pretendentów, czy będzie to rzecz, stanowisko, władza. Niekoniecznie musi być prawdą,... (0.8 stron A4)
 • Opisz metodę SWOT w analizie strategicznej - Analiza SWOT - jest analizą będącą oceną sytuacji strategicznej firmy, pozwalającą na szybki przegląd i ocenę tej sytuacji, zidentyfikowaniu czynników wewnętrznych i zewnętrznych, opisaniu ich... (0.9 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii