Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
rentowność przedsiębiorstwa | logistyka w przedsiębiorstwie | zadania z mikroekonomii | analiza tows | strategia | zasada Pareto | analiza FMEA | rachunek kosztów zmiennych |

Wahania koniunkturalne


 • Cykl koniunkturalny - referat - Elementy pracy: pojęcie cyklu koniunkturalnego, fazy (depresja, ożywienie, recesja, boom), koniunktura gospodarcza, cykl Juglara, cykl Kitchina i Kondratiewa, charakterystyka cykli...
  Liczba stron: 11 - ✅Bibliografia

 • Cykl koniunkturalny - uwzględniający mnożnik akceleratora - Skład pracy: definicja tendencji rozwojowej (trendu) oraz cyklu koniunkturalnego, schemat przebiegu cyklu, sposób klasyfikacji cykli koniunkturalnych (cykle Kitchina, Juglara, Kondratiewa),...
  Liczba stron: 8 - ✅Bibliografia

 • Ściąga z marketingu - Zawartość to m.in.: definicja marketingu współczesnego i tradycyjnego, funkcje marketingu, konsumeryzm, zagrożenia interesów konsumenta, demarketing i remarketing, strategia marketingowa, jej...
  Liczba stron: 2

 • Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem - Praca składa się ze wstępu, 4 rozdziałów i wniosków. Została napisana na przykładzie przedsiębiorstwa, w oparciu o które powstał rozdział...
  Liczba stron: 50 💎Premium

 • Ściąga ze statystyki - Opracowanie w formie ściągi, a w nim zagadnienia z podstaw statystyki, definicje, pojęcia, wzory, m.in.: badania statystyczne (etapy badania i...
  Liczba stron: 2

 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykłady - Skład opracowania: definicja międzynarodowych stosunków gospodarczych (MSG), cztery podstawowe obszary zainteresowań, funkcje MSG, istota rynku międzynarodowego, definicja rynku, stosunki panujące...
  Liczba stron: 32

Krótkie informacje z Kompendium

 • Rodzaje wahań w gospodarce - Wtróżniamy: Trend – przejaw długookresowej zmiany w górę lub w dół jakieś zmiennej ekonomicznej np. PNB. Tendencja rozwojowa odzwierciedla zmiany czynników wewnętrznych np. zmiany kapitału Wahania koniunkturalne... (0.5 stron A4)
 • Cykl koniunkturalny - Periodycznie powtarzające się wahania (przypływy i odpływy) istotnych składników (przejawów) życia gospodarczego nazywamy cyklem koniunkturalnym. Innymi słowy, są to wahania – choć nieregularne – poziomu... (0.2 stron A4)
 • Cykl koniunkturalny - tendencja rozwojowa - Tendencja rozwojowa (trend) produkcji to wygładzona ścieżka obrazująca rozwój produkcji w długim okresie po wyeliminowaniu krótkookresowych wahań. Faktyczna wielkość produkcji waha się wokół tego hipotetycznego... (0.4 stron A4)
 • Bezrobocie koniunkturalne - (recesyjne) jest to rodzaj bezrobocia, które ma najwięcej nazw (bezrobocie Keynsowskie, bezrobocie cykliczne). Ma to związek ze stanem koniunktury i cyklem gospodarczej - pojawia się... (0.2 stron A4)
 • Fazy cyklu koniunkturalnego - Periodycznie powtarzające się wahania istotnych składników życia gospodarczego nazywamy cyklem koniunkturalnym1 - przejawia się okresowymi i w miarę regularnymi wahaniami produkcji i zatrudnienia czynników wytwórczych.... (0.5 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii