Top strony
Wyszukiwarka serwisu
koszty produkcji | akcje | pomiar ryzyka | przykładowa analiza marketingowa | mikrootoczenie | zarządzanie relacjami z klientami | wykłady z bankowości | cykl życia projektu | potrzeby człowieka | podstawy psychologii | rachunek kosztów | sponsoring |

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykłady

Skład opracowania: definicja międzynarodowych stosunków gospodarczych (MSG), cztery podstawowe obszary zainteresowań, funkcje MSG, istota rynku międzynarodowego, definicja rynku, stosunki panujące na rynku, podmioty rynku, Prawo Engla, definicja koniunktury, analiza koniunkturalna, wahania gospodarcze, prognozowanie koniunktury gospodarczej, kurs walutowy, źródła podaży walut, źródła popytu, rodzaje kursu walutowego (kurs stały i zmienny, płynny), stopa procentowa, podatki i ich podział, cło i polityka celna, cechy i funkcje ekonomiczne cła, rodzaje ceł, polityka handlowa i jej rodzje, narzędzia ekonomicznej polityki zagranicznej (narzędzia para taryfowe), opłaty wyrównawcze, opłaty fiskalne (graniczne), subsydia eksportow, podatki wewnętrzne i pośrednie, środki pozataryfowe, embargo, ograniczenia ilościowe, dewizowe i techniczne, instytucja rynku celnego, procedury celne, skład cely i jego funkcje, uszlachetnianie czynne i bierne, przetwarzanie pod kontrolą celną, odprawa czasowa, zwyczaj w handlu zagranicznym, konosament, uzans, formuła handlowa, zasady inco - terms, formuła CIF i FOB, Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, oferta, rodzaje ofert, zapytanie ofertowe, kontrakty i transakcje, dokumenty kontraktowe, faktura konsularna, świadectwo pochodzenia, certyfikaty jakości, cykl transakcji eksportowej (fazy i czynności), międzynarodowa integracja gospodarcza, proces integracji, Strefa Wolnego Handlu, Unia Celna, efekt przesunięcia handlu, efekt kreacji handlu, Współny Rynek. (32 strony) [Stan prawny: Kodeks Celny z 9.01.1997 r.]

Podobne opracowania: #wykłady z międzynarodowych stosunków gospodarczych


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykłady należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Międzynarodowe stosunki gospodarcze pobrały na dysk również:
Historia gospodarcza - zagadnienia (Liczba stron: 45)
Analiza rynku - zagadnienia (Liczba stron: 6)
PKB PNB i PNN - wzór i objaśnienia (Liczba stron: 4)
Prognozowanie gospodarcze - praca (Liczba stron: 21)
Międzynarodowy system walutowy - referat (Liczba stron: 8)
Organizacja wirtualna (Liczba stron: 12)


Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi - To działalność o charakterze regulacyjnym, ukierunkowana na efektywne pozyskiwanie i wykorzystanie kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie działającym na rynku międzynarodowym. Analiza istoty, znaczenia, kontekstu i strategicznych...
Czynniki sprzyjające i utrudniające wejście na rynki międzynarodowe - Czynniki sprzyjające wejście na rynki międzynarodowe: - rozwój socjo-demograficzny; - możliwości transportowe; - technologie komunikacji; - poziom wykształcenia; - międzynarodowe zaangażowanie przedsiębiorstw; - programy rozwoju o zasięgu międzynarodowym. Czynniki utrudniające wejście na...
Otoczenie międzynarodowe przedsiębiorstwa - Otoczenie międzynarodowe przedsiębiorstwa to zbiór czynników zewnętrznych, które mają wpływ na działalność przedsiębiorstwa na arenie międzynarodowej. Charakteryzuje się ono dużą złożonością i zróżnicowaniem, ponieważ przedsiębiorstwa...
Cło - Jest zbliżonym do podatku świadczeniem, które stanowi istotne źródło dochodów budżetu państwa. W klasycznym ujęciu rozróżnia się cła fiskalne i gospodarcze. Cło fiskalne – jego...
Teoria NLW Freda Fiedlera - Pierwszą sytuacyjną teorią przywództwa była teoria NLW - czyli teoria Najmniej Lubianego Współpracownika, opracowana przez Fred'a Fiedler'a. Fiedler wyróżniał dwa style przywódcze: - zorientowany na zadania - zorientowany...