MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Księga wieczysta

Jest to rodzaj rejestru, który gromadzi informacje o stanie prawnym nieruchomości, o tym kto i jakie prawa posiada do danej nieruchomości.

Od roku 1991 księgi wieczyste prowadzone są przez wydziały ksiąg wieczystych  sądów rejonowych właściwych co do miejsca położenia danej nieruchomości.

Na księgę wieczystą składają się 4 działów, przy czym Dział I podzielony jest na dwa:

1. dział I:
- dział I-O 'Oznaczenie nieruchomości' – znajdują się tutaj dane, które pochodzą z ewidencji gruntów, a które pozwalają na dokładne oznaczenie danej  nieruchomości
- dział I-Sp 'Spis praw związanych z własnością' – to ewentualne prawa mające związek z prawem własności danej nieruchomości

Dział II – oznaczenie właściciela lub właścicieli (jeśli jest ich wielu) lub użytkownika wieczystego

Dział III – są to ograniczone prawa rzeczowe (z wyłączeniem hipotek), a także ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością lub też użytkowaniem wieczystym oraz prawa osobiste, jak też roszczenia, które ciążą na nieruchomości (z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek)

Dział IV – to hipoteki wraz z dokładnym określeniem cech hipoteki (m.in. wysokości hipoteki, waluty, zakresu, rodzaju czy pierwszeństwa)

Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Księga wieczysta. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Zarządzanie kadrami - ściąga 1

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Nieruchomości » Księga wieczysta


Najpopularniejsze tematy

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
2. Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej
3. Finansowanie przedsiębiorstw
4. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
5. Analiza strategiczna browaru
6. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego
7. Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
8. Podstawy zarządzania strategicznego
9. Plan marketingowy dla Zakładu Cukierniczego Wawel
10. Analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego

Nowe pliki

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C
2. Promocja jako element marketingu
3. Nowe produkty bankowe - referat
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji
5. Style kierowania - opracowanie
6. Style kierowania - referat
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy
10. Sponsoring - referat


Definicja: Księga wieczysta
Ocena: 8.6/10
Liczba głosów: 102

Zaloguj się, aby zagłosować