| Strona główna | Prace wykłady i ściągi | Opracowania na CD | Wymiana - kody | Pomoc | Regulamin | Linki | Kontakt |
CD Student dla Ciebie
Referaty z ekonomii

Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Możemy Ci w czymś pomóc?
Szukasz konkretnego tematu? Napisz do nas. Znadziemy opracowania dla Ciebie.

Dołącz do grupy czytelników biuletynu serwisu ABC Ekonomii, aby otrzymywać informacje o nowościach, nowych pracach, bonusach... więcej>>


Poradnik Jak krok po kroku napisać pracę magisterskąNajnowsze w słowniku:
- Księga wieczysta
- Hipoteka zwykła i kaucyjna
- Hipoteka przymusowa
- Hipoteka kaucyjna
- Hipoteka zwykła
- Towarzystwa budownictwa społecznego


Zagadnienie należy do kategorii:


Księga wieczysta
Księga wieczysta - Jest to rodzaj rejestru, który gromadzi informacje o stanie prawnym nieruchomości, o tym kto i jakie prawa posiada do danej nieruchomości.

Od roku 1991 księgi wieczyste prowadzone są przez wydziały ksiąg wieczystych  sądów rejonowych właściwych co do miejsca położenia danej nieruchomości.

Na księgę wieczystą składają się 4 działów, przy czym Dział I podzielony jest na dwa:

1. dział I:
- dział I-O 'Oznaczenie nieruchomości' – znajdują się tutaj dane, które pochodzą z ewidencji gruntów, a które pozwalają na dokładne oznaczenie danej  nieruchomości
- dział I-Sp 'Spis praw związanych z własnością' – to ewentualne prawa mające związek z prawem własności danej nieruchomości

Dział II – oznaczenie właściciela lub właścicieli (jeśli jest ich wielu) lub użytkownika wieczystego

Dział III – są to ograniczone prawa rzeczowe (z wyłączeniem hipotek), a także ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością lub też użytkowaniem wieczystym oraz prawa osobiste, jak też roszczenia, które ciążą na nieruchomości (z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek)

Dział IV – to hipoteki wraz z dokładnym określeniem cech hipoteki (m.in. wysokości hipoteki, waluty, zakresu, rodzaju czy pierwszeństwa)

Księga wieczysta - zobacz gotowe referaty i opracowania dla studentów - na ten i setki innych tematów. Już za 5 minut możesz mieć je na dysku swojego komputera:

Ilość stron
- Zarządzanie kadrami - ściąga 1


Najpopularniejsze

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
2. Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej
3. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
4. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego
5. Podstawy zarządzania strategicznego
6. Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
7. Finansowanie przedsiębiorstw
8. Analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego
9. Analiza marketingowa producenta kostki brukowej
10. Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami

Nowe pliki

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C
2. Promocja jako element marketingu
3. Nowe produkty bankowe - referat
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji
5. Style kierowania - opracowanie
6. Style kierowania - referat
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy
10. Sponsoring - referat


Definicja: Księga wieczysta
Ocena: 8.94/10
Liczba głosów: 5

Zaloguj się, aby zagłosować
© ABC Ekonomii - ABC Ekonomii | Mapa