Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
wykłady z zarządzania strategicznego | zarządzanie kadrami | ryzyko bankowe | pareto | system logistyczny | marka globalna | teoria użyteczności | Just in time |

Cena w ujęciu marketingowym - referat

W skład tego referatu, omawiającego problematykę ceny z punktu widzenia marketingu, wchodzą takie elementy jak m.in.: definicja ceny i jej obraz z punktu widzenia klienta i sprzedającego, negocjacje cenowe, cena w usługach i różne nazwy opłat za usługę, elementy wpływające na cenę w usługach i tzw. trójnóg cenowy, współczynnik elastyczności cen popytu (wzór), problemy napotkane przy podejmowaniu decyzji cenowych w usługach, cena jako element marketingu mix, strategie cenowe (schemat) - strategia penetracji i strategia skimmingu (prestiżowa, spijania śmietanki), kredytowanie, problemy przedsiębiorstw ponadnarodowych w ustalaniu cen na rynkach zagranicznych, dumping, polityka cenowa czyli ustalenie poziomu cen produktów, sytuacje określające rangę ceny w kompozycji marketingowej (schemat) z omówieniem, ustalenie celów polityki cenowej, wpływ zmiany cen na sprzedaż i zysk, cenowa elastyczność popytu (wzór) z omówieniem, strategie cenowe i ich cele w krótkim i długim okresie, bonifikaty, rabat, skonto, czynniki wpływające na kształtowanie ceny, ceny determinowane przez rynek, przez pojedyncze przedsiębiorstwo (ceny administrowane przedsiębiorstw), w wyniku regulacji rządowych (administrowane przez państwo).

Liczba stron: 24

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura)

Podobne opracowania: #cena #negocjacje cenowe #marketing mix #elastyczność popytu


Usługa płatności jest nieaktywna. Prosimy nie klikać w linki do formularza zamawienia.

Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Przeczytałam(-em) i akceptuję regulamin strony ABC Ekonomii.
Zgadzam się na natychmiastowe wykonanie umowy i udostępnienie mi treści cyfrowych przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy. Potwierdzam, że zostałam(-em) poinformowana(-y) o utracie przysługującego mi prawa do odstąpienia od umowy w chwili udzielania owej zgody.


Na stronie znajduje się 557 plików (9879 stron A4) w 39 kategoriach. Po ściągnięiu ich na dysk możesz je odczytać (Word, Power Point), edytować, drukować.

Korzystasz teraz z telefonu, a pliki wolisz pobierać na komputerze? Kliknij -> Wyślij link na e-mail, aby wysłać sobie link na e-mail i odwiedzić nas później.

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z tematów ekonomicznych, możesz go też opłacić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy Dostęp PREMIUM
Ilość plików, które można ściągnąć ze strony po wpisaniu kodu
(W bazie jest 548 plików)
1-30 50 250 250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 9 takich plików)
nie nie nie TAK
(do 2 wybranych plików)
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew / BLIK Szybki przelew / BLIK Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kod do 24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).
JUŻ WKRÓTCE

Wymiana

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 548 plików)
1-30
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 9 plików)
nie
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na koddo 24 godzin
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 548 plików)
50
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 9 plików)
nie
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 548 plików)
250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 9 plików)
nie
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Dostęp PREMIUM

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 548 plików)
250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 9 plików)
TAK
(do 2 wybranych plików)
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kody Dostęp 7 dni oraz Dostęp 6 miesięcy dają dostęp do wybranych plików z bazy liczącej 548 plików zamieszczonych w 39 kategoriach, których spis widać w menu po lewej stronie.
Do 9 dodatkowych plików oznaczonych jako 💎Premium daje tylko Dostęp PREMIUM - umożliwia on dostęp do wybranych przez Ciebie plików z bazy głównej (9 plików) i Premium (9 plików).

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kody są ważne od 7 dni do 6 miesięcy. Dają Ci one także dostęp do plików, które w przyszłości pojawią się na stronie, w czasie gdy Twój kod będzie aktywny.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Cena w ujęciu marketingowym - referat należy do kategorii: ABC Ekonomii » Pomoce dla studentów » Marketing

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Cena w ujęciu marketingowym pobrały na dysk również:
Metody oceny ryzyka w inwestowaniu - referat (Liczba stron: 26)
Cena a cykl życia produktu i cenowa elastyczność popytu (Liczba stron: 7)
Strategie marketingowe - referat (Liczba stron: 25)
Papiery wartościowe - akcje i obligacje (Liczba stron: 9)
Model ekonometryczny - przeciętna cena makaronu (Liczba stron: 11)
Marketing i jego elementy (Liczba stron: 14)


Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Elementy marketingu-mix - To: Produkt – to suma, zbiór korzyści, użyteczności i przyjemności, które konsument chce nabyć, aby zaspokoić swoje potrzeby, przyjemności. Produkt w ujęciu marketingowym to nie tylko...
Funkcje produktu w ujęciu marketingowym - Podstawową funkcją każdego produktu jest zaspokojenie potrzeby nabywcy. Najczęściej jest to więc użyteczność produktu. Oprócz tej podstawowej każdy produkt pełnić powinien dwie dodatkowe funkcje. Pierwsza z...
Funkcje zarządzania kadrami - To: 1. W węższym ujęciu: - planowanie potrzeb kadrowych - dobór wewnętrzny - rekrutacja (dobór zewnętrzny) - kształcenie i rozwój pracowników - ocena efektów pracy - motywowanie 2. W szerszym ujęciu jest...
Cena równowagi - Jest to punkt przecięcia się krzywej popytu i podaży wyznacza, gdzie wyznaczana jest cena, przy której popyt równa się podaży. Jest to cena równowagi rynkowej,...
Pochodne instrumenty finansowe - To: - transakcje, których wykonanie może następować w inny sposób niż klasyczny: dostawa/odbiór przedmiotu transakcji. Pochodnymi są: transakcje futures, opcje oraz wszystkie swapy poza klasycznymi swapami...


2001-2024 © ABC Ekonomii