Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
prezentacje z bankowości | eurologistyka | wzrost gospodarczy | kredyt hipoteczny | elastyczność | weryfikacja hipotez | unia monetarna | płynność finansowa |

Cena w ujęciu marketingowym - referat

W skład tego referatu, omawiającego problematykę ceny z punktu widzenia marketingu, wchodzą takie elementy jak m.in.: definicja ceny i jej obraz z punktu widzenia klienta i sprzedającego, negocjacje cenowe, cena w usługach i różne nazwy opłat za usługę, elementy wpływające na cenę w usługach i tzw. trójnóg cenowy, współczynnik elastyczności cen popytu (wzór), problemy napotkane przy podejmowaniu decyzji cenowych w usługach, cena jako element marketingu mix, strategie cenowe (schemat) - strategia penetracji i strategia skimmingu (prestiżowa, spijania śmietanki), kredytowanie, problemy przedsiębiorstw ponadnarodowych w ustalaniu cen na rynkach zagranicznych, dumping, polityka cenowa czyli ustalenie poziomu cen produktów, sytuacje określające rangę ceny w kompozycji marketingowej (schemat) z omówieniem, ustalenie celów polityki cenowej, wpływ zmiany cen na sprzedaż i zysk, cenowa elastyczność popytu (wzór) z omówieniem, strategie cenowe i ich cele w krótkim i długim okresie, bonifikaty, rabat, skonto, czynniki wpływające na kształtowanie ceny, ceny determinowane przez rynek, przez pojedyncze przedsiębiorstwo (ceny administrowane przedsiębiorstw), w wyniku regulacji rządowych (administrowane przez państwo).

Liczba stron: 24

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura)

Podobne opracowania: #cena #negocjacje cenowe #marketing mix #elastyczność popytu

Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:
Przeczytałam(-em) i akceptuję regulamin strony ABC Ekonomii.

Zgadzam się na natychmiastowe wykonanie umowy i udostępnienie mi treści cyfrowych przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy. Potwierdzam, że zostałam(-em) poinformowana(-y) o utracie przysługującego mi prawa do odstąpienia od umowy w chwili udzielania owej zgody.

Na stronie znajdziesz 557 plików (9879 stron A4) w 39 kategoriach. Po ściągnięiu ich na dysk możesz je odczytać (Word, Power Point), edytować, drukować.

Korzystasz teraz z telefonu, a pliki wolisz pobierać na komputerze? Kliknij -> Wyślij link na e-mail, aby wysłać sobie link na e-mail i odwiedzić nas później.

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z tematów ekonomicznych, możesz go też opłacić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy Dostęp 💎PREMIUM
Ilość plików, które można ściągnąć ze strony po wpisaniu kodu
(W bazie jest 548 plików)
1-30 50 250 250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 9 takich plików)
nie nie nie TAK
(do 2 3 wybranych przez Ciebie plików)
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew / BLIK Szybki przelew / BLIK Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kod do 24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo aktywny jest dostęp 7 dni 7 dni 6 miesięcy 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).
24.99 zł

Zamów
39.99 zł

Zamów
119 zł

Zamów

Wymiana

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 548 plików)
1-30
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 9 plików)
nie
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na koddo 24 godzin
Jak długo aktywny jest dostęp7 dni
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 548 plików)
50
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 9 plików)
nie
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo aktywny jest dostęp7 dni
Koszt
24.99 zł

Zamów

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 548 plików)
250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 9 plików)
nie
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo aktywny jest dostęp6 miesiecy
Koszt
39.99 zł

Zamów

Dostęp 💎PREMIUM

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 548 plików)
250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 9 plików)
TAK
(do 2 3 wybranych przez Ciebie plików)
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt
119 zł

Zamów

Dostęp 7 dni oraz Dostęp 6 miesięcy dają możliwość pobrania wybranych przez Ciebie plików z bazy liczącej 548 plików, zamieszczonych w 39 kategoriach, których spis widać w menu po lewej stronie.
Dostęp 💎Premium - umożliwia pobranie wybranych przez Ciebie plików z bazy głównej (548 plików) i dodatkowo z bazy Premium (9 plików), w której znajdziesz m.in. prace magisterskie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kody są ważne od 7 dni do 6 miesięcy. Dają Ci one także dostęp do plików, które w przyszłości pojawią się na stronie, w czasie gdy Twój kod będzie aktywny.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Cena w ujęciu marketingowym - referat należy do kategorii: ABC Ekonomii » Pomoce dla studentów » Marketing

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Cena w ujęciu marketingowym pobrały na dysk również:
Metody oceny ryzyka w inwestowaniu - referat (Liczba stron: 26)
Cena a cykl życia produktu i cenowa elastyczność popytu (Liczba stron: 7)
Strategie marketingowe - referat (Liczba stron: 25)
Papiery wartościowe - akcje i obligacje (Liczba stron: 9)
Model ekonometryczny - przeciętna cena makaronu (Liczba stron: 11)
Marketing i jego elementy (Liczba stron: 14)


Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Elementy marketingu-mix - To: Produkt – to suma, zbiór korzyści, użyteczności i przyjemności, które konsument chce nabyć, aby zaspokoić swoje potrzeby, przyjemności. Produkt w ujęciu marketingowym to nie tylko...
Funkcje produktu w ujęciu marketingowym - Podstawową funkcją każdego produktu jest zaspokojenie potrzeby nabywcy. Najczęściej jest to więc użyteczność produktu. Oprócz tej podstawowej każdy produkt pełnić powinien dwie dodatkowe funkcje. Pierwsza z...
Funkcje zarządzania kadrami - To: 1. W węższym ujęciu: planowanie potrzeb kadrowych dobór wewnętrzny rekrutacja (dobór zewnętrzny) kształcenie i rozwój pracowników ocena efektów pracy motywowanie 2. W szerszym ujęciu jest...
Cena równowagi - Jest to punkt przecięcia się krzywej popytu i podaży wyznacza, gdzie wyznaczana jest cena, przy której popyt równa się podaży. Jest to cena równowagi rynkowej,...
Metody liczenia produktu narodowego brutto - PNB może być liczony trzema sposobami: • metodą wydatkową, • metodą produktową, • metodą dochodową. W ramach pierwszej metody – jest to suma wydatków przeznaczonych na zakup dóbr...


2001-2024 © ABC Ekonomii