Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

strategia reklamy | rynek | polityka monetarna | estymacja przedziałowa | magazynowanie | leasing | logistyka | etapy badań marketingowych | funkcja Cobba-Douglasa | podstawy statystyki | odchylenie standardowe | metoda abc |

Istota zarządzania projektami

Skład pracy: geneza pojęcia projektu i projektu organizacyjnego, rodzaje projektów (projekty inwestycyjne, organizacyjne, rozwojowe, biznesowe), zarządzanie projektami, cztery podstawowe składowe procesu zarządzania projektem, cykl życia projektu, elementy planu projektu, czynności związane z zamknięciem projektu.

W pracy zawarte są ✅przypisy.

Podobne opracowania: #zarządzanie projektami #cykl życia projektu


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Istota zarządzania projektami należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Podstawy zarządzania

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Istota zarządzania projektami pobrały na dysk również:
Controllingowy system zarządzania projektami inwestycyjnymi (Liczba stron: 20)
Biznesplan narzędziem zarządzania (Liczba stron: 13)
Sprzedaż osobista (Liczba stron: 13)
Podstawy logistyki - ponad 70 zagadnień z odpowiedziami (Liczba stron: 14)
Lean management - referat (Liczba stron: 10)
Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie (Liczba stron: 5)


Krótko, ale na temat:
Zarządzanie przez projekty - Jest to zestaw działań obejmujący planowanie, podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie tj. kierowanie ludźmi i kontrolowanie, skierowanych na projekty i wykorzystywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny. Wykreowanie odpowiednich technik w zakresie organizacji, controllingu, systemów motywacyjnych, które...
Istota logistyki - Istotą logistyki – jest kompleksowa integracja zarządzania przepływami materiałów, informacji, uporządkowanie tych przepływów przynosi wymierne korzyści. Logistyka – proces zarządzania całym łańcuchem dostaw. Logistyka – interdyscyplinarna dziedzina wiedzy na styku techniki, informatyki, ekonomii, która integruje przepływy strumieni materiałów, informacji, kapitału w celu...
Struktura zarządzania przedsiębiorstwem - Wyróżniamy trzy zasadnicze wymiary zarządzania: 1. według przedmiotu zarządzania: dziedziny zarządzania: zarządzanie zaopatrzeniem, produkcją, marketingiem, działalności B+R, finansami, z personelem 2. według funkcji zarządzania: fazy procesu zarządzania: analiza sytuacji planowanie, organizowanie, realizacja i kontrola 3. stopień konkretyzacji decyzji i działań: w odniesieniu do...
PERT - Jest to jedna z metod planowania i kontroli projektu, wykorzystująca programowanie sieciowe, stosowana w zarządzaniu projektami. W technice PERT zostały wykorzystane idee innych, wcześniejszych technik planowania i kontrolowania działań. W szczególności opracowanych na początku XX w. wykresów Henry’ego L. Gantta, ale...
Wymiary zarządzania - To: 1. Przedmioty zarządzania (poszczególne dziedziny zarządzania wyodrębnione ze względu na charakter podstawowych procesów gospodarczych i zasobów tworzących przedsiębiorstwo). 2. Funkcje zarządzania (powtarzalne, typowe fazy, wyodrębnione w każdym procesie zarządzania, bez względu na jego przedmiot); 3. Stopień konkretyzacji decyzji i działań (koncentracja na...


Nowe artykuły: Artykuł 32 Tylko do końca tygodnia | Zobacz też: Artykuł 97 dla studentów