Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

wartość bieżąca netto | TQM | doskonalenie kadr | model Kurta Lewina | zasada Pareto | doskonalenie pracowników | list zastawny | przykładowy plan marketinowy | hierarchia potrzeb Maslova | model du Ponta | teoria XiY | gotowy plan marketingowy |

Rachunek kosztów zmiennych - teoria i przykładowe zadania

W tym opracowaniu zgromadzono informacje o rachunku kosztów, a teoria zobrazowana została przykładowymi zadaniami z rozwiązaniami. Znajdują się tam takie zagadnienia jak m.in.: rachunek kosztów pełnych i zmiennych, sposób ustalania wyniku finansowego (zysku lub straty), 2 zadania z rozwiązaniami, wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów i wyników, zadanie z rozwiązaniem, koszty w rachunku kosztów pełnych i zmiennych, analiza progu rentowności w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zadanie z rozwiązaniem, analiza progu rentowności dla produkcji wieloasortymentowej, zadanie z rozwiązaniem. (13 stron)

Podobne opracowania: #rachunek kosztów #próg rentowności #rachunek wyników #rachunkowość


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Rachunek kosztów zmiennych - teoria i przykładowe zadania należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Rachunkowość zarządcza

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Rachunek kosztów zmiennych pobrały na dysk również:
Rachunek kosztów zmiennych i pełnych - referat (Liczba stron: 26)
Podstawy rachunkowości zarządczej (Liczba stron: 11)
Nowoczesne metody rachunku kosztów (Liczba stron: 14)
Zadania z analizy finansowej - przykładowe zadania z rozwiązaniami (Liczba stron: 12)
Metoda ABC - Activity Based Costing (Liczba stron: 18)
Biznesplan spółki branży ogrodniczej (Liczba stron: 24)


Krótko, ale na temat:
Rachunek kosztów - Zmiennych powstał jako alternatywa dla rachunku kosztów pełnych. Cechą charakterystyczną rachunku kosztów zmiennych jest to, że jako kryterium podziału kosztów całkowitych przedsiębiorstwa przyjmuje ich zmienność. Podział kosztów na stałe i zmienne wykorzystywany jest do celów wyceny produktów finalnych, półfabrykatów, produkcji...
Rachunek kosztów działań - Koncepcja ta rozwinęła się na rynku amerykańskim. Została opracowana w celu umożliwienia kalkulowania realnych pełnych kosztów jednostkowych produktów. W związku z rosnącym udziałem kosztów pośrednich w kosztach całkowitych tradycyjny rachunek kosztów dostarczał zdeformowanych informacji, a więc nie spełniał swojej roli.
Analiza kosztów w praktyce - Polega przede wszystkim na analizie struktury i dynamiki kosztów oraz ustaleniu odchyleń kosztów w stosunku do przyjętych odniesień. Analiza struktury kosztów umożliwia ocenę roli i znaczenia poszczególnych składników kosztów w kształtowaniu kosztów całkowitych. Strukturę kosztów analizuje się w następujących przekrojach: - rodzajowym -...
Controlling operatywny - Za pomocą controllingu operatywnego, a dokładnie poprzez jego instrumenty rozwiązywane są bieżące problemy przedsiębiorstwa. Podstawową część instrumentów controllingu operatywnego dostarcza rachunkowość zarządcza. Do najważniejszych z nich, determinowanym pieniężnym charakterem informacji, należą: - rachunek porównawczy kosztów, - rachunek kosztów bezpośrednich, - rachunek inwestycyjny. Do instrumentów...
Operacjonalizacja pojęć - (lub zmiennych) - to dokładne zdefiniowanie wyodrębnionych zmiennych oraz nadanie definicjom tych zmiennych charakteru 'operacyjnego' – umożliwiającego ich pomiar za pomocą określonych narzędzi pomiarowych (pytań kwestionariuszowych, skal itp.).


Nowe artykuły: Artykuł 38 dla studentów | Zobacz też: Artykuł 85 na topie