Top strony
Wyszukiwarka serwisu
zarządzanie jakością | łańcuch wartości | rodzaje spółek | analiza wskaźnikowa | mikroekonomia | system produkcyjny | wykłady z zarządzania kadrami | model motywowania | prognozowanie | transformacja systemowa w Posce | wycena przedsiębiorstwa | zarządzanie majątkiem obrotowym |

Merchandising


  • Merchandising - referat - Skład pracy: pojęcie merchandisingu i jego instrumenty (strukturyzacji, działania, narzędzia komunikacji), instrumenty działania (asortyment, opakowania, marka, rabaty, warunki sprzedaży, marża),...
    Liczba stron: 15 - ✅Bibliografia