Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
historia myśli ekonomicznej | gospodarka magazynowa | rachunek kosztów zmiennych | zabezpieczenia kredytów | wizja | model ekonometryczny | ocena projektów inwestycyjnych | model motywowania |

Merchandising


  • Merchandising - referat - Skład pracy: pojęcie merchandisingu i jego instrumenty (strukturyzacji, działania, narzędzia komunikacji), instrumenty działania (asortyment, opakowania, marka, rabaty, warunki sprzedaży, marża),...
    Liczba stron: 15 - ✅Bibliografia

Krótkie informacje z Kompendium

  • Merchandising sprzedaży - Jest to zintegrowany system działań przedsiębiorstw handlowych w zakresie planowania i kształtowania usługi handlowej pod względem treści, formy, miejsca, ilości, czasu, jakości i ceny. Utożsamiany... (0.3 stron A4)
  • Merchandising wizualny - Jest to zespół działań, środków i technik związanych z aranżacją i wystrojem wnętrz sklepów, dekoracją, prezentacją towarów, technicznymi nośnikami informacji o towarze w punkcie sprzedaży.... (0.2 stron A4)
  • Strategia marketingowa 4P wg McCarthyego - To 1. Produkt – (Product) – jakość, asortyment, marka, logo, opakowanie, gwarancja, usługi 2. Cena – (Price) – kredyt, rabat, skonto 3. Dystrybucja – (Place) – kanały... (0.2 stron A4)
  • Znaczenia marketingu w skali mikroekonomiczej - Marketing w skali mikro, stosowany w sposób metodyczny i profesjonalny przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorstwa i i główny ciężar działań marketingowych spoczywa zawsze na przedsiębiorstwach... (0.3 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii