Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

konflikt | wynik finansowy | funkcja trendu | transformacja systemowa w Polsce | marketing usług medycznych | analiza XYZ | prognoza kosztów | style kierowania | wartościowanie pracy | geografia gospodarcza | doskonalenie kadr | metody scenariuszowe |

Merchandising


  • Merchandising - referat - Skład pracy: pojęcie merchandisingu i jego instrumenty (strukturyzacji, działania, narzędzia komunikacji), instrumenty działania (asortyment, opakowania, marka, rabaty, warunki sprzedaży, marża),...
    Liczba stron: 15 - ✅BibliografiaNowe artykuły: Artykuł 37 na studia | Zobacz też: Artykuł 55 na topie