Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
zarządzanie logistyką | wykłady z zarządzania | eurodystrybucja | metody portfelowe | wynik finansowy | zarządzanie kadrami | zabezpieczenia kredytu | statystyka matematyczna |

Sezonowość


 • Model ekonometryczny - wynagrodzenie w przedsiębiorstwach (Microfit) - Model ekonometryczny bada wpływ różnych czynników na przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Wzięto pod uwagę takie czynniki jak: kurs złotego...
  Liczba stron: 18

 • Analiza struktury - wzory - Zestaw wzorów dotyczących analizy struktury i dynamiki: średnia arytmetyczna i harmoniczna, dominanta, mediana, kwartyle, odchylenie standardowe, przeciętne, ćwiartkowe, obszar zmienności,...
  Liczba stron: 7

 • Plan marketingowy producenta napojów chłodzących - Skład planu marketingowego: streszczenie - główne cele i zamierzenia, istota przedsięwzięcia, korzyści, koszty, nakłady oraz zyski, źródła, wysokość i warunki...
  Liczba stron: 55

 • Podstawowa analiza finansowa firmy budowlanej - Prosta, przykładowa analiza finansowa firmy z branży budowalnej, w skład której wchodzi: profil działalności przedsiębiorstwa, omówienie otoczenia rynkowego w jakim...
  Liczba stron: 14

Krótkie informacje z Kompendium

 • Głowne funkcje dystrybucji - polegają na: a) niwelowaniu różnic między popytem a podażą wynikającą z: -nierównomiernego, przestrzennego rozmieszczenia miejsca produkcji i konsumpcji producent wytwarza i chce sprzedawać w dużych ilościach,... (0.9 stron A4)
 • Możliwości i zagrożenia przedsiębiorstwa - Działania są odnoszone najczęściej do czynników zewnętrznych, nad którymi przedsiębiorstwo nie ma kontroli. Czynniki te stanowią zazwyczaj o istocie atrakcyjności rynku, na którym przedsiębiorstwo działa... (0.5 stron A4)
 • Kształtowanie kanałów dystrybucji - Polega na podjęciu decyzji o doborze ogniw dystrybucji, ustaleniu struktury kanałów (zintegrowanie pionowe lub poziome), dostosowanie kanału do segmentu rynku docelowego, wyborze intensywności procesu dystrybucji.... (0.5 stron A4)
 • Pojęcie analizy SWOT - Analiza SWOT to metoda systematyzowania czynników wpływających na strategiczna pozycję przedsiębiorstwa. A zatem warunkujących dobór odpowiednich strategii działania. Strengths MOCNE STRONY – określenia mocnych stron przedsiębiorstwa: •... (0.9 stron A4)
 • Czynniki wpływające na atrakcyjność rynku - To m.in.: Bariery wejścia na rynek - wielkość kapitału, konieczna na pokrycie inwestycji, których realizacja zapewni generowanie przez przedsiębiorstwo produktu konkurencyjnego. Ryzyko inwestycyjne -... (1 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii