Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

model Kurta Lewina | wartość bieżąca netto | ocena pracowników | psychologia społeczna | plan finansowy | wartość bieżąca | rynek | ISO | rynek kapitałowy | bony skarbowe | proces rekturacyjny | konsument |

Pojęcie analizy SWOT

Analiza SWOT to metoda systematyzowania czynników wpływających na strategiczna pozycję przedsiębiorstwa. A zatem warunkujących dobór odpowiednich strategii działania.

Strengths MOCNE STRONY – określenia mocnych stron przedsiębiorstwa:
• Wyróżniający kompetencje
• Pozycje lidera na rynku
• Ekonomika skali
• Niskie koszty
• Zdolności kierownicze
• Potencjał technologiczny
• Innowacje
• Jakość
• Zróżnicowanie produktu
• Wizerunek firmy

Weaknesses SŁABE STRONY – określenie słabych stron przedsiębiorstwa:
• Ubogie zasoby rzeczowe
• Niskie kwalifikacje załogi
• Słabe zdolności kierownicze
• Brak wyróżniających kompetencji
• Słaby wizerunek na rynku
• B+R pozostające w tyle za konkurencją
• Słabe wskaźniki realizacyjne
• Brak wspólnej strategii
• Problemy z identyfikację misji

Opportunities MOŻLIWOŚCI– określenie szans płynących z otoczenia:
• Nowe rynki i segmenty
• Nowe produkty komplementarne
• Integracja pionowa
• Wzrost zysku
• Satysfakcja klientów
• Wzrost gospodarczy kraju
• Obniżenia stóp procentowych
• Mniejszy fiskalizm

Threats ZAGROŻENIA– określenie zagrożeń znajdujących się w otoczeniu:
• Wejście nowych konkurentów
• Produkty substytucyjne i podróbki
• Niskie tempo rozwoju rynku
• Polityka gospodarcza rządu
• Recesja
• Siła negocjacyjna dostawców
• Wpływ mody i sezonowość na sprzedaż
• Niski poziom lojalności klientów
• Strategie cenowe konkurentów

Powyższe informacje to za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów. Są to m.in.: gotowe wykłady, prezentacje, analizy finansowe i biznes plany oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy:
Ilość stron
- Analiza SWOT - TOWS - referat 6
- Analiza SWOT - referat 10
- Metody analizy marketingowej 11
- Etapy analizy strategicznej 9
- Analiza strategiczna - praca teoretyczna 10
- Biznes plan hotelu 14
- Analiza ekonomiczna salonu samochodowego (autosalonu) Toyota 28

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Zarządzanie strategiczne » Pojęcie analizy SWOT

Pojęcie analizy SWOT
Ocena: 8.9 / 10
Liczba głosów: 7 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 49 Nowy | Zobacz też: Artykuł 71 dla studentów