Wyszukiwarka serwisu

Wykłady z zarządzania produkcją

Skład opracowania: definicja zarządzania produkcją, ujęcie instytucjonalne i funkcjonalne, definicja i epoki rozwoju przedsiębiorstwa, system produkcji, podstawowe elementy wejścia i wyjścia, czynniki wpływające na system produkcji pochodzące z otoczenia systemowego I i II stopnia, rodzaje przepływów, cele zarządzania produkcją, zysk w systemie produkcyjnym, przykłady mierników produktywności cząstkowej, proces produkcyjny (definicja i cechy), podział elementów procesu produkcyjnego wg rodzaju subprocesów występujących w procesie produkcyjnym, podział wg stopnia szczegółowości, klasyfikacja procesów produkcyjnych (kryteria: ciągłość i przebieg w czasie, cechy organizacyjne, rodzaj stosowanej technologii, zastosowanie środków pracy), podstawowe definicje - przedmiot i środki pracy, praca ludzka, stanowisko robocze, komórka produkcyjna, komórka produkcyjna, wyrób prosty i złożony, struktura wyrobu, półwyrób, wyrób gotowy i finalny; zasady racjonalnej organizacji procesu produkcyjnego - współczynnik i zasada proporcjonalności, zasada proporcjonalności, ciągłości, równoległości, koncentracji, specjalizacji, rytmiczności, elastyczności; struktura procesu produkcyjnego w skali makroekonomicznej i mikroekonomicznej, w ujęciu technologicznym i przedmiotowym, struktura produkcyjna i struktura produkcyjno – administracyjna, sposoby grupowania stanowisk roboczych, czynniki wpływające na wybór właściwej struktury produkcyjnej, specjalizacja technologiczna i przedmiotowa, strategie projektowania struktury produkcyjnej (schemat), typy, formy, odmiany produkcji, produkcja potokowa i niepotokowa, formy organizacji produkcji wg kryterium AMT/HT, cykl produkcyjny wyrobu, metody skracania cyklu produkcji. (20 stron)

Pliki powiązane tematycznie: #zarządzanie produkacją, #system produkcyjny, #proces produkcyjny,


Aby pobierać pliki wpisz swój kod:
Podaj swój adres e-mail:*

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


Plik pt. Wykłady z zarządzania produkcją należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Zarządzanie produkcją
Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które pobrały powyższy plik pobrały również:
Działalność innowacyjna w firmie (Liczba stron: 18)
Innowacje w produkcji (Liczba stron: 16)
Zarządzanie produkcją - zagadnienia (Liczba stron: 19)
Metoda ABC - Activity Based Costing (Liczba stron: 18)

Sprawdź też podobne opracowania i prace:
Metoda ABC - Activity Based Costing (Liczba stron: 18)
Wykłady z zarządzania produkcją (Liczba stron: 20)
Zarządzanie produkcją - zagadnienia (Liczba stron: 19)
Działalność innowacyjna w firmie (Liczba stron: 18)
Innowacje w produkcji (Liczba stron: 16)
Test z zarządzania strategicznego (Liczba stron: 5)