Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Wymiana prac w zamian za hasło

 1. Osoba nadsyłająca własne prace na wymianę akceptuje Regulamin serwisu ABC Ekonomii.
   
 2. Czas oczekiwania na hasło wynosi maksymalnie 48 godzin. Będziemy starali się, aby był jak najkrótszy, jednak spora ilość nadsyłanej do nas korespondencji powoduje, że nie na wszystkie listy jesteśmy w stanie odpowiadać natychmiast. Osoby, którym bardzo zależy na czasie mogą skorzystać z ekspresowych kodów SMS.
   
 3. Pliki nadsyłane na wymianę muszą spełniać pewne kryteria, które przedstawiamy poniżej. Chcemy zgromadzić bazę wartościowych prac, dlatego stawiamy przede wszystkim na jakość, a nie na ilość. Prace muszą być estetyczne, napisane bez błędów i bez stosowania skrótów - tak, aby były przydatne w nauce osobom, które będą z nich korzystać.
   
 4. Hasło otrzymywane w zamian za nadesłaną pracę umożliwia ściągnięcie 1 pliku. Z reguły przyznajemy jednak więcej niż jedno hasło, gdy nadesłana praca jest dobra. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby otrzymać jeszcze więcej haseł. Wystarczy przesłać do nas kilka własnych prac.
   
 5. Prace muszą być w postaci edytowalnej, czyli jako pliki .doc .xls .pps i inne. Nie przyjmujemy prac w plikach PDF.
   
 6. Hasło otrzymane w SMS umożliwia pobranie z serwisu 30 plików z pracami.
   
 7. Tematykę prac podzieliliśmy na dwie kategorie: A i B. Z kategorii A można nadsyłać zarówno prace zaliczeniowe, jak i wykłady, ściągi, prezentacje i inne pomocne opracowania. Z kategorii B można nadsyłać tylko prace zaliczeniowe - obejmujące minimum 6 stron + bibliografię.
   
 8. Do kategorii A zaliczamy obecnie:
  1. Projekty inwestycyjne (finansowanie, wdrażanie, kontrolowanie itp.) i inwestycje przedsiębiorstw
  2. Inwestycje na GPW (analiza techniczna, fundamentalna i portfelowa)
  3. Rynki walutowe
  4. Fundusze emerytalne (I, II i III filar)
  5. Fundusze inwestycyjne
  6. Prognozowanie w gospodarce
  7. Marketing instytucji finansowych
  8. Marketing międzynarodowy
  9. Marketing internetowy
  10. Handel internetowy
  11. Giełdy towarowe
  12. Bankowość internetowa
  13. Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem
  14. Zarządzanie nieruchomościami
  15. Excel w biznesie: funkcje finansowe, prognozowanie rynku, funkcje statystyczno - ekonometryczne itp. (również gotowe zadania)
    
 9. Do kategorii B zaliczyliśmy natomiast:
  1. Ekonomia (mikroekonomia i makroekonomia)
  2. Podstawy zarządzania
  3. Zarządzanie strategiczne
  4. Zarządzanie produkcją
  5. Zarządzanie zasobami ludzkimi (kadrami)
  6. Zarządzanie małą firmą
  7. Podatki w przedsiębiorstwie
  8. Rynki kapitałowo - pieniężne
  9. Rachunkowość finansowa i zarządcza (również zadania)
  10. Finanse przedsiębiorstw
  11. Finanse międzynarodowe
  12. Finanse lokalne
  13. Prawo gospodarcze, administracyjne, pracy
  14. Polityka finansowa państwa
  15. Bankowość
  16. Marketing
  17. Logistyka
  18. Statystyka (również zadania)
  19. Ekonometria (zadania i modele ekonometryczne)
  20. Matematyka finansowa (również zadania)
  21. Ekonomia matematyczna
  22. Handel zagraniczny
  23. Geografia ekonomiczna
  24. Integracja europejska
  25. Psychologia
  26. Socjologia
  27. Stosunki międzynarodowe
  28. analizy: finansowe, strategiczne, marketingowe, techniczne i fundamentalne.
  29. analizy projektów inwestycyjnych
  30. biznes plany
  31. studium przypadku (case study)
    

 10. Wszystkie listy o Was czytamy bardzo uważnie, dlatego w razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości nie wahajcie się do nas napisać.

   
Nowe artykuły: Artykuł 12 dla studentów | Artykuł 14 dla przyszłych biznesmenów