Top strony
Wyszukiwarka serwisu
dochód narodowy | globalizacja | strategia produktu | prawo Engla | szkolenia pracowników | PKB | matematyka finansowa | prognozowanie | wskaźniki du Ponta | reklama | wprowadzenie nowego produktu na rynek | wykłady z makroekonomii |

Kurs walutowy - referat

Skład pracy: definicja kursu walutowego, ekonomiczne, polityczne, psychologiczne i spekulacyjne czynniki wpływające na poziom kursu walutowego, rodzaje kursów walut (definicje) - kurs wolnorynkowy, czarnorynkowy, elastyczny, krótkookresowy (pełzający), stały o szerokiej marży wahań wokół parytetu (inaczej centralny), sztywny, stały i zmienny, jednolity i dualny, wymagające ograniczonej ingerencji państwa oraz te wymagające interwencji, walutowej równowagi, efektywny, nominalny i realny. Poza tym ekonomiczne skutki zmian kursów walut, dewaluacja, inflacja. (8 stron)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura).
Podobne opracowania: #kurs walutowy #czynniki wpływające na kurs walutowy #inflacja #bilans płatniczy


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Kurs walutowy - referat należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Finanse międzynarodowe

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Kurs walutowy pobrały na dysk również:
Europejski system walutowy (Liczba stron: 12)
Międzynarodowy system walutowy - referat (Liczba stron: 8)
Polityka monetarna - referat (Liczba stron: 20)
Globalizacja (Liczba stron: 21)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykłady (Liczba stron: 32)
Tożsamość monetarna Europy - unia monetarna (Liczba stron: 19)Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Kurs walutowy - Jest najważniejszą normą sterującą handlem zagranicznym. Przez kurs walutowy powszechnie rozumie się stosunek, w jakim dokonuje się wymiany określonej ilości danej waluty na jednostkę innej...
Waluta wymienialna - Posiada rynek walutowy, na którym kształtuje się jej kurs. Jest to międzynarodowy rynek walutowy w przypadku tych walut wymienialnych, które choć w części spełniają funkcje...
Ryzyko rynkowe - Obejmuje niebezpieczeństwo zmian wartości instrumentów rynkowych takich, jak kurs walutowy, stopa procentowa, ceny surowców, materiałów do produkcji oraz zmiany wywołane przez rozwój technologii i koniunktury...
Kurs centralny - (parytetowy) jest wyznaczany administracyjnie przez NBP. Jest to kurs złotego do dolara i marki, wokół którego mogą oscylować kursy wyznaczone przez banki komercyjne. Przedział tych...
Kursy stałe i płynne - Dwa podstawowe rodzaje kursów ukształtowanych na rynku walutowym. Różnica polega na zakresie interwencji władz monetarnych w celu osiągnięcia określonego poziomu kursu rynkowego lub określonych widełek,...