Top strony
Wyszukiwarka serwisu
analiza wskaźnikowa bilansu | zadania z makroekonomii | kredyt hipoteczny | ekonomia matematyczna | obsługa klienta | metody projekcyjne | strategia dystrybucji | łańcuch logistyczny | transport | paradoks Giffena | wydatki publiczne | funkcja CES |

Modelowanie ekonometryczne oraz wyznaczenie prognozy - spożycie piwa

Zmienną objaśnianą modelu ekonometrycznego to spożycie piwa w Polsce na jednego mieszkańca. Za zmienne objaśniające przyjęto: miesięczny dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym, spożycie wódki na 1 mieszkańca, stopa bezrobocia. Horyzont czasowy danych obejmuje 5 lat. Ten gotowy model ekonometryczny zawiera wyliczenia, w które wplecione są elementy teoretyczne, które nawiązują do wykonywanych aktualnie obliczeń. Praca składa się z takich elementów jak: dobór zmiennych objaśniających - metoda Hellwiga, szacowanie macierzy R współczynników korelacji między potencjalnymi zmiennymi objaśniającymi oraz wektora R0, macierze korelacji między zmiennymi objaśniającymi (R) i między zmiennymi objaśniającymi a zmienną objaśnianą (R0) wykonano w programie Statistica; wybór postaci analitycznej modelu (Statistica), estymacja parametrów metodą quasi–Newtona przy pomocy programu Statistica, weryfikacja modelu - wariancja składnika losowego, standardowe błędy szacunku, współczynnik zmienności losowej; prognozowanie na podstawie modelu, funkcje liniowe trendu dla zmiennych objaśniających (Statistica), wyznaczenie prognozy spożycia piwa, interpretacja prognozy punktowej i przedziałowej, błąd predykcji (wyznaczony w programie Mathcad)

Liczba stron: 11

Podobne opracowania: #model ekonometryczny #prognozowanie #metoda Hellwiga #korelacja


Usługa płatności jest nieaktywna. Prosimy nie klikać w linki do formularza zamawienia.

Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Przeczytałam(-em) i akceptuję regulamin strony ABC Ekonomii.

Na stronie znajduje się 539 plików do pobrania. Wyślij link na e-mail

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z tematów ekonomicznych, możesz go też opłacić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy Dostęp PREMIUM
Ilość plików, które można ściągnąć ze strony po wpisaniu kodu
(W bazie jest 539 plików)
1-30 50 250 250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 6 plików)
nie nie nie TAK
(do 2 wybranych plików)
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew / BLIK Szybki przelew / BLIK Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kod do 24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).
JUŻ WKRÓTCE

Wymiana

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 539 plików)
1-30
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 6 plików)
nie
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na koddo 24 godzin
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 539 plików)
50
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 6 plików)
nie
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 539 plików)
250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 6 plików)
nie
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Dostęp PREMIUM

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 539 plików)
250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 6 plików)
TAK
(do 2 wybranych plików)
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kody Dostęp 7 dni oraz Dostęp 6 miesięcy dają Ci dostęp do wybranych plików z bazy liczącej 539 plików zamieszczonych w 39 kategoriach, których spis widać w menu po lewej stronie. Do 6 dodatkowych plików oznaczonych jako 💎Premium daje tylko Dostęp PREMIUM - umożliwia on dostęp do bazy głównej i Premium.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kody są ważne od 7 dni do 6 miesięcy. Dają Ci one również dostęp do plików, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Modelowanie ekonometryczne oraz wyznaczenie prognozy - spożycie piwa należy do kategorii: ABC Ekonomii » Pomoce dla studentów » Model ekonometryczny

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Modelowanie ekonometryczne oraz wyznaczenie prognozy pobrały na dysk również:
Prognozowanie i symulacje - teoria i zadania (Liczba stron: 17)
Analiza strategii firmy (Liczba stron: 51)
Zagadnienia egzaminacyjne z ekonometrii z omówieniem (Liczba stron: 23)
Analiza ekonomiczna salonu samochodowego (autosalonu) Toyota (Liczba stron: 28)
Model ekonometryczny - ceny samochodów używanych (Liczba stron: 12)
Konstrukcja modelu ekonometrycznego - dzieci przebywające w żłobkach (Liczba stron: 16)


Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Prognoza ekonometryczna - Przez prognozy ekonometryczne rozumiemy sądy o kształtowaniu się zjawisk ekonomicznych w przyszłości. Przewidują, że określona zmienna charakteryzująca obiekt gospodarczy lub układ takich zmiennych przyjmie w...
Funkcje prognozy - To: 1. funkcja preparacyjna – jest uznawana za najważniejszą gdyż zadaniem prognozy jest stworzenie dodatkowych przesłanek w procesie podejmowania racjonalnych decyzji gospodarczych. Prognoza ma...
Zarządzanie gotówką - Wiele firm ponoszących zysk upada z powodu braku płynności finansowej. Aby zminimalizować prawdopodobieństwo tego zdarzenia w każdej firmie należy sporządzić prognozę lub bilans wpływów i...
Etapy ustalania wartości firmy wg metody zysku ekonomicznego - To: 1. Ustalanie wartości zysku ekonomicznego w kolejnych latach prognozy 2. Ustalenie zysku ekonomicznego poza okresem prognozy, czyli RV. W tym samym czasie ustalamy stopę % przyjmowaną...
Planowanie na poziomie strategicznym - To: • stawiamy cele, które dotyczą szeroko rozumianego rozwoju firmy • dane wejściowe: słabe i silne strony firmy, raporty, prognozy. • wynikiem powinny być szeroko rozumiane programy inwestycyjne...