Top strony
Wyszukiwarka serwisu
analiza wskaźnikowa bilansu | cele marketingowe | wnioskowanie statystyczne | zadania ze statystyki | style negocjacji | bony skarbowe | unia monetarna | wzrost gospodarczy | marketing usług | łańcuch logistyczny | strategia ceny | rachunek kosztów zmiennych |

Konstrukcja modelu ekonometrycznego - dzieci przebywające w żłobkach

W tym przykładzie pokazano jak zbudować model ekonometryczny. Za zmienną objaśnianą posłużyła ilość dzieci przebywających w żłobkach. Zmienne objaśniające to natomiast: liczba dzieci w wieku 0-3 lat, zatrudnienie ogółem, rodzice samotnie wychowujący dzieci, przeciętne wynagrodzenie miesięczne oraz liczba zachorować wśród dorosłych. Ze zmiennych objaśniających zbudowana została macierz Z i wektor Y. Następnie wykonano standaryzację zmiennych, dzięki czemu otrzymano wystandaryzowaną macierz Z(S) oraz wystandaryzowany wektor Y(S). Kolejne etapy to: wyznaczanie pary korelacyjnej (macierz korelacji i wektor korelacji), wybór optymalnego zbioru zmiennych objaśniających - wyznaczono zbiory jednoelementowe, dwuelementowe, trzyelementowe, czteroelementowe oraz pięcioelementowe; wyznaczenie modelu metodą Z. Hellwiga, wyznaczanie regularnej pary korelacyjnej.

Liczba stron: 16

Podobne opracowania: #model ekonometryczny #korelacja


Usługa płatności jest nieaktywna. Prosimy nie klikać w linki do formularza zamawienia.

Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Przeczytałam(-em) i akceptuję regulamin strony ABC Ekonomii.

Na stronie znajduje się 539 plików do pobrania. Wyślij link na e-mail

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z tematów ekonomicznych, możesz go też opłacić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy Dostęp PREMIUM
Ilość plików, które można ściągnąć ze strony po wpisaniu kodu
(W bazie jest 539 plików)
1-30 50 250 250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 6 plików)
nie nie nie TAK
(do 2 wybranych plików)
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew / BLIK Szybki przelew / BLIK Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kod do 24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).
JUŻ WKRÓTCE

Wymiana

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 539 plików)
1-30
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 6 plików)
nie
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na koddo 24 godzin
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 539 plików)
50
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 6 plików)
nie
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 539 plików)
250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 6 plików)
nie
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Dostęp PREMIUM

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 539 plików)
250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 6 plików)
TAK
(do 2 wybranych plików)
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kody Dostęp 7 dni oraz Dostęp 6 miesięcy dają Ci dostęp do wybranych plików z bazy liczącej 539 plików zamieszczonych w 39 kategoriach, których spis widać w menu po lewej stronie. Do 6 dodatkowych plików oznaczonych jako 💎Premium daje tylko Dostęp PREMIUM - umożliwia on dostęp do bazy głównej i Premium.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kody są ważne od 7 dni do 6 miesięcy. Dają Ci one również dostęp do plików, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Konstrukcja modelu ekonometrycznego - dzieci przebywające w żłobkach należy do kategorii: ABC Ekonomii » Pomoce dla studentów » Ekonometria

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Konstrukcja modelu ekonometrycznego pobrały na dysk również:
Przykładowy model ekonometryczny - eksport Polski (Liczba stron: 15)
Model ekonometryczny - stopa bezrobocia (Liczba stron: 20)
Podstawy ekonometrii z przykładami i rozwiązaniami (Liczba stron: 30)
Prognozowanie gospodarcze - praca (Liczba stron: 21)
Model ekonometryczny - przyrost naturalny (przykład) (Liczba stron: 13)
Model ekonometryczny - aktywność zawodowa (Liczba stron: 12)


Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Jak zbudować model ekonometryczny - Mamy pięć etapów budowy modelu ekonometrycznego: • specyfikacja modelu, który obejmuje określenie zmiennych objaśnianych i objaśniających oraz postaci analitycznej modelu (model liniowy o nieliniowy); • zbieranie informacji...
Etapy budowy modelu ekonometrycznego - Budowa modelu ekonometrycznego obejmuje kilka etapów, które można podzielić na kilka głównych faz. Etapy budowy modelu ekonometrycznego można uogólnić do: 1. Określenie celu badania: Pierwszym krokiem jest...
Weryfikacja modelu ekonometrycznego - Weryfikacja modelu ekonometrycznego to proces oceny trafności i adekwatności modelu w odniesieniu do danych empirycznych oraz jego przydatności w prognozowaniu i zrozumieniu badanego zjawiska ekonomicznego....
Model ekonometryczny - definicja elementy składowe i etapy budowy - Model ekonometryczny to matematyczna reprezentacja teoretycznej relacji między zmiennymi ekonomicznymi, która jest oszacowywana na podstawie danych empirycznych. Model ekonometryczny może być używany do analizy zależności...
Predykcja ekonometryczna - Predykcja ekonometryczna to technika analizy danych stosowana w dziedzinie ekonometrii, która polega na wykorzystaniu modeli matematycznych do prognozowania przyszłych wartości zmiennych ekonomicznych na podstawie danych...