Top strony
Wyszukiwarka serwisu
kontrola ryzyka | etapy analizy strategicznej | prezentacje z matematyki finansowej | TQM | rozliczenia gotówkowe | sezonowość | weryfikacja hipotez | papiery wartościowe | metoda najmniejszych kwadratów | credit scoring | zarządzanie zmianami | model CAPM |

Model ekonometryczny - przyrost naturalny (przykład)

Model ekonometryczny podzielony jest na część teoretyczną i część praktyczną. Składa się z takich elementów jak: definicja modelu ekonometrycznego, klasyfikacja modeli ekonometrycznych, elementy równania ekonometrycznego, metoda najmniejszych kwadratów (MNK), założenia klasycznej MNK, miary oceny dokładności dopasowania modelu liniowego do danych empirycznych (wzory wraz z krótką interpretacją) - wariancja resztowa, odchylenie standardowe składnika resztowego, współczynnik zmienności resztowej, zbieżności, determinacji; weryfikacja merytoryczna i statystyczna modelu. Zmienną objaśnianą modelu jest przyrost naturalny. Zmienne objaśniające to: liczba ludności, liczby małżeństw i rozwodów w Polsce. Część praktyczna zawiera również takie elementy jak: wykresy zależności zmiennych objaśniających względem zmiennej objaśnianej, estymacja parametrów strukturalnych modelu, zapis macierzy Y i X, dalsze obliczenia MNK, zapis modelu po oszacowaniu parametrów strukturalnych, interpretacja zmiennych objaśniających, interpretacja syntetycznych miar dobroci dopasowania modelu - wariancja składnika resztowego, odchylenie standardowe, oszacowanie macierzy wariancji i kowariancji estymatorów parametrów strukturalnych (błędy średnie ocen parametrów - błędy szacunku parametrów), współczynnik determinacji i zbieżności; weryfikacja statystyczna modelu, testowanie statystycznej istotności parametru, testowanie statystycznej istotności parametrów α, przedział ufności dla parametru strukturalnego, łączna hipoteza istotności.

Liczba stron: 13

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura)

Podobne opracowania: #model ekonometryczny #metoda najmniejszych kwadratów


Usługa płatności jest nieaktywna. Prosimy nie klikać w linki do formularza zamawienia.

Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Przeczytałam(-em) i akceptuję regulamin strony ABC Ekonomii.

Na stronie znajduje się 539 plików do pobrania. Wyślij link na e-mail

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z tematów ekonomicznych, możesz go też opłacić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy Dostęp PREMIUM
Ilość plików, które można ściągnąć ze strony po wpisaniu kodu
(W bazie jest 539 plików)
1-30 50 250 250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 6 plików)
nie nie nie TAK
(do 2 wybranych plików)
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew / BLIK Szybki przelew / BLIK Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kod do 24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).
JUŻ WKRÓTCE

Wymiana

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 539 plików)
1-30
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 6 plików)
nie
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na koddo 24 godzin
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 539 plików)
50
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 6 plików)
nie
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 539 plików)
250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 6 plików)
nie
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Dostęp PREMIUM

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 539 plików)
250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 6 plików)
TAK
(do 2 wybranych plików)
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kody Dostęp 7 dni oraz Dostęp 6 miesięcy dają Ci dostęp do wybranych plików z bazy liczącej 539 plików zamieszczonych w 39 kategoriach, których spis widać w menu po lewej stronie. Do 6 dodatkowych plików oznaczonych jako 💎Premium daje tylko Dostęp PREMIUM - umożliwia on dostęp do bazy głównej i Premium.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kody są ważne od 7 dni do 6 miesięcy. Dają Ci one również dostęp do plików, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Model ekonometryczny - przyrost naturalny (przykład) należy do kategorii: ABC Ekonomii » Pomoce dla studentów » Model ekonometryczny

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Model ekonometryczny pobrały na dysk również:
Model ekonometryczny - stopa bezrobocia (Liczba stron: 20)
Przykładowy model ekonometryczny - liczba urodzeń (Liczba stron: 11)
Model ekonometryczny - aktywność zawodowa (Liczba stron: 12)
Konstrukcja modelu ekonometrycznego - dzieci przebywające w żłobkach (Liczba stron: 16)
Przykładowy model ekonometryczny - eksport Polski (Liczba stron: 15)
Model ekonometryczny - ceny samochodów używanych (Liczba stron: 12)


Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Jednorównaniowy model ekonometryczny - Jednorównaniowy model ekonometryczny jest podstawowym typem modelu wykorzystywanego w analizie ekonometrycznej. Skupia się na badaniu związku między jedną zmienną zależną a jedną lub więcej zmiennych...
Jak zbudować model ekonometryczny - Mamy pięć etapów budowy modelu ekonometrycznego: • specyfikacja modelu, który obejmuje określenie zmiennych objaśnianych i objaśniających oraz postaci analitycznej modelu (model liniowy o nieliniowy); • zbieranie informacji...
Model ekonometryczny - definicja elementy składowe i etapy budowy - Model ekonometryczny to matematyczna reprezentacja teoretycznej relacji między zmiennymi ekonomicznymi, która jest oszacowywana na podstawie danych empirycznych. Model ekonometryczny może być używany do analizy zależności...
Model Vroma Vettona Jago - Model ten koncentruje się jedynie na określeniu w jakim zakresie podwładni mają uczestniczyć w procesie przywództwa. Model ten ustala normy lub standardy włączania podwładnych do...
Pomysł na model ekonometryczny - 50 gotowych pomysłów - Oto 50 pomysłów na model ekonometryczny: - Przewidywanie wzrostu PKB na podstawie inwestycji kapitałowych i polityki monetarnej. - Analiza wpływu zmiany stóp procentowych na sektor nieruchomości. - Ocena...