Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

psychologia w zarządzaniu | strategia firmy | reengineering | plan promocji | zarządzanie ryzykiem | DMAIC | EBIT | negocjacje | psychologia osobowości | wykłady z marketingu | strategia konkurencji Portera | metody zarządzania |

Podstawy statystyki - wykłady

Podstawowe zagadnienia i definicje ze statystyki: badania statystyczne, populacja i jednostka statystyczna, cechy statystyczne, etapy badania statystycznego, charakterystyki liczbowe struktury zbiorowości, miary klasyczne, średnia arytmetyczna (+ przykład), własności średniej arytmetycznej, dominanta, mediana, kwartyle, współczynnik zmienności (+ przykłady), badanie zbiorowości ze względu na dwie cechy (+ przykłady), korelacja, współczynnik korelacji Rang Spearmana (+ przykład), wariancje, korelacja liniowa Pearsona, równanie linii regresji, metody analizowania zmian zjawiska w czasie, szereg czasowy (+ przykład), miary dynamiki zmian szeregu czasowego (+ przykład), indeksy dynamiki, indeksy cen, ilości, wartości (+ przykład), indeks Laspeyresa, indeks Paaschego. (17 stron)

Podobne opracowania: #podstawy statystyki #miary klasyczne #zadania ze statystyki #wzory ze statystyki


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Podstawy statystyki - wykłady należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Statystyka

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Podstawy statystyki pobrały na dysk również:
Praktyczne podstawy statystyki - zagadnienia i zadania z rozwiązaniami (Liczba stron: 15)
Przykładowy test ze statystyki matematycznej (Liczba stron: 3)
Statystyka opisowa (Liczba stron: 14)
Analiza szeregu szczegółowego - zadania ze statystyki z rozwiązaniami (Liczba stron: 7)
Wzory z podstaw statystyki (Liczba stron: 7)
Analiza czynnikowa - z przykładem zastosowania (Liczba stron: 12)


Krótko, ale na temat:
Estymacja - Czyli szacowanie parametrów, polega na podaniu ocen parametrów populacji generalnej na podstawie statystyki uzyskanej z próby losowej. Statystyki wyliczone na podstawie pobranych z populacji grup losowych z teorii estymacji noszą nazwę estymatorów. Estymatorem jest więc każda statystyka wyliczona z próby losowej,...
Analiza strategiczna - Jest zbiorem działań wykorzystujących zarówno metody ilościowe jak i jakościowe z różnych dziedzin, tj. ekonomii, finansów, psychologii, statystyki, marketingu, które mają na celu zebranie, zinterpretowanie i konfrontację danych dotyczących zarówno samej organizacji jak i jej otoczenia. Wyniki analizy strategicznej mają...
Value Based Management - (VBM) czyli zarządzanie przez wartość jest koncepcją, której podstawy teoretyczne zostały sformułowane w latach 50 w pracach takich ekonomistów, jak: Markowitz, Modigliani, Miller, Sharp, Fama. Za głównych twórców tej koncepcji uznaje się A.Rappaporta (1986) i T.Copeland (1990).
Indeks - Indeksem (wskaźnikiem dynamiki) nazywamy stosunek poziomu zjawiska w okresie (momencie) badanym do poziomu zjawiska w okresie (momencie) bazowym. Indeksy w zależności od podstawy porównań dzielimy oczywiście jakżeby inaczej, na jednopodstawowe i łańcuchowe.
Cechy rynku pieniężnego - Rynek pieniężny to: - rynek hurtowy (wysokie kwoty transakcji i obrotu), - rynek otwarty (nie posiada barier wejścia), kwota jest jedynym ograniczeniem - zdecentralizowany tzn. nie ma jednolitej podstawy prawnej, infrastruktury prawnej, na której opierałoby się jego funkcjonowanie - występuje rynek pierwotny i wtórny


Nowe artykuły: Artykuł 1 Tylko do końca tygodnia | Zobacz też: Artykuł 62 dla przyszłych biznesmenów