Top strony
Wyszukiwarka serwisu
zarządzanie logistyką | misja przedsiębiorstwa | prywatyzacja pośrednia | zdolność kredytowa | techniki negocjacyjne | mapa grup strategicznych | gospodarka magazynowa | komunikacja interpersonalna | zarządzanie | strategia dystrybucji | rachunek zysków i strat | dwuczynnikowa teoria motywacji |

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych dla gmin

Skład pracy: gmina jako podstawowa jednostka samorządowa, samorząd gminy w okresie II RP, samorząd terytorialny po II wojnie światowej, samorządność współczesna, ogólna charakterystyka dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego, rodzaje środków pozabudżetowych, które moga być pozyskiwane przez gminy - ustawowe, od organizacji i fundacji w kraju (Fundacja Ekofundusz, Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego, Partnerstwo dla środowiska, Edukacja dla demokracji, Fundacja Batorego, Program Starszy Brat - Starsza Siostra, F. wspomagania wsi, Pomoc społeczna SOS, F. Bankowa im. Leopolda Kronenberga, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund, Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej), z zagranicy (Fundusze Przedakcesyjne Unii Europejskiej - PHARE, ISPA, SAPARD; Programy Wspólnotowe i Bilateralne), wybrane środki pozabudzętowe w rozwoju przykładowej gminy. (37 stron) [Podstawa prawna: Dz.U. z lat 1933 - 2000]

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura) oraz ✅przypisy.
Podobne opracowania: #budżet gminy #finanse gminy #dochody i wydatki JST #PHARE


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych dla gmin należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Finanse publiczne

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Pozyskiwanie środków pozabudżetowych dla gmin pobrały na dysk również:
Proces dystrybucji (Liczba stron: 15)
Rekrutacja (Liczba stron: 8)
Promocja jako element marketingu (Liczba stron: 30)
Europejska Karta Samorządu Terytorialnego - referat (Liczba stron: 17)
Majątek trwały i majątek obrotowy w przedsiębiorstwie (Liczba stron: 14)
Finanse publiczne - zagadnienia na egzamin (ściąga) (Liczba stron: 15)Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Kredyt dla gmin - Jak sama nazwa wskazuje jest to kredyt przeznaczony dla gmin, przeznaczany na: - pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy - finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia...
Bierne operacje bankowe - Polegają na gromadzeniu wkładów, emitowaniu własnych papierów wartościowych i wykonywaniu innych czynności zmierzających do powiększenia sumy środków znajdujących się w dyspozycji banku. Pozyskiwanie źródeł finansowania...
Zarządzanie środkami pieniężnymi - Ma na celu: - przyśpieszenie dyspozycyjności wpływów gotówkowych, poprzez skrócenie czasu ich obiegu, - lokowanie przejściowych nadwyżek środków pieniężnych w sposób zapewniający odpowiednie korzyści, - pozyskiwanie najtańszych źródeł...
Funkcje biznes planu - 2 podstwowe fukcje: FUNKCJA WEWNĘTRZNA Biznes plan wykorzystywany jest jako wewnętrzny dokument planistyczny, niezbędny do zarządzania przedsiębiorstwem. Umożliwia on zarządowi zorganizowane planowanie rozwoju przedsiębiorstwa i przewidywanie wszelkich...
Budżet jednostki samorządu terytorialnego (JST) - Uchwalony jest w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy. Stannowi roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki, przychodów i wydatków:...