Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

efekt Veblena | modele zachowań konsumenta | krzywa popytu | funkcje pieniądza | konkurencja | test Jarque-Bera | metoda fmea | prawa Gossena | zysk netto | inflacja | prognoza kosztów | koszty w logistyce |

Rola i znaczenie ryzyka strategicznego

Skład opracowania: omówienie czym jest ryzyko, przesłanki zarządzania ryzykiem, identyfikacja i ocena ryzyka, kontrola i monitorowanie ryzyka, bezpieczeństwo informacji. (13 stron)

Podobne opracowania: #ryzyko w zarządzaniu #zarządzanie ryzykiem #ocena ryzyka


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Rola i znaczenie ryzyka strategicznego należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Zarządzanie strategiczne

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Rola i znaczenie ryzyka strategicznego pobrały na dysk również:
Ryzyko w zarządzaniu - referat (Liczba stron: 10)
Analiza ryzyka - referat (Liczba stron: 16)
Lojalność wobec marki (Liczba stron: 7)
Test z zarządzania strategicznego (Liczba stron: 5)
Ryzyko kredytowe (Liczba stron: 16)
Ryzyko kredytowe - zarządzanie ryzykiem kredytowym (Liczba stron: 14)


Krótko, ale na temat:
Rola menedżera a rola lidera - Rola menedżera: - orientacja na teraźniejsze struktury - planowanie - organizowanie - kontrolowanie - kierowanie pracownikami - efektami pracy jest: stabilność, porządek, przewidywalność, utrzymanie stanu obecnego Rola lidera: - orientacja na przyszłość - formułowanie wizji - formułowanie strategii - trafne łączenie ludzi i zadań - motywowanie - inspirowanie - dawanie przykładu - efektem pracy...
Zalety i wady planowania strategicznego - To: Zalety planowania strategicznego: • zapewnienie konsekwentnego ukierunkowania działań organizacji • dostarczenie większej ilości niezbędnych do działania informacji • minimalizacja możliwości popełnienia błędów. Wady planowania strategicznego: • niebezpieczeństwo powstania biurokracji planistów • możliwość podejmowania decyzji na podstawie abstrakcyjnych koncepcji • unikanie ryzykownych decyzji.
Role kierownika - według Mintzberga - Henry Mintzberg wyróżnił następujące role kierownika: 1. Interpersonalne - rola reprezentacyjna, przywódcy (zatrudnianie, szkolenie, motywowanie), łącznika między ludźmi. 2. Informacyjne - rola monitora (poszukiwanie informacji), upowszechniającego, rzecznika wobec osób spoza jednostki lub organizacji. 3. Decyzyjne - rola przedsiębiorcy (udoskonalanie jednostki), przeciwdziałającego zakłóceniom, rozdzielającego...
Zachowania inwestorów w stosunku do ryzyka - Te zachowania to: - preferowanie ryzyka oraz jego skutków - neutralne zachowanie wobec ryzyka - niechęć do ryzyka i jego oceny
Formy rozpraszania ryzyka - To: 1. samoubezpieczenie - gromadzenie własnych środków finansowych na pokrycie strat 2. ubezpieczenia proste - tzw. Pierwotny podział ryzyka, przekazanie ryzyka na ubezpieczyciela pozwala przenieść część ryzyka, rozproszenie podmiotowe 3. koasekuracja - jedno ryzyko rozdzielone jest pomiędzy kilku ubezpieczycieli, osobna umowa z każdym...


Nowe artykuły: Artykuł 16 dla przyszłych biznesmenów | Zobacz też: Artykuł 46 nagrodzony