Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Ekonomia neoklasyczna

Nurt poglądów opierający się na fundamencie pojęciowo-metodologicznym ekonomii klasycznej, ale ukierunkowany nie na rozważania makro-, lecz mikroekonomiczne. Najwybitniejszym przedstawicielem ekonomii neoklasycznej jest angielski ekonomista i matematyk Alfred Marshall (1842-1924), nauczyciel J. M. Keynesa.
Ekonomia neoklasyczna koncentruje się na kosztach produkcji, których analizę uważa za podstawę osiągania równowagi w skali firmy i branży.

Podział kosztów na stałe i zmienne w zależności od tego, czy są związane z aparatem wytwórczym czy z wielkością produkcji, zawdzięczamy właśnie ekonomii neoklasycznej. Jedną z najważniejszych kategorii ekonomii neoklasycznej jest reguła maksymalizacji, według której dla maksymalizowania jednej zmiennej (dobro rzadkie) wszystkie pozostałe zmienne muszą zostać optymalnie dostosowane. Wywodzące się z tego założenia przekonanie, że optymalne wykorzystanie zasobów zapewniają wolnokonkurencyjne mechanizmy rynkowe to fundament ekonomii neoklasycznej.

Na ekonomii neoklasycznej opierają się również zasady racjonalności gospodarowania w drodze maksymalizowania korzyści lub minimalizowania nakładów.
Najprostsze definicje sprowadzają ekonomię wręcz do nauki zajmującej się alokowaniem ograniczonych zasobów (tj. dóbr rzadkich) między konkurencyjne cele.

Według teorii neoklasycznej w ekonomii chodzi o to, by ograniczone zasoby rozdzielić w sposób zapewniający optymalne zaspokojenie potrzeb. Osiąga się to przez zrównanie wielkości krańcowych oraz cen. Takie zrównanie dla ekonomistów neoklasycznych oznaczało osiągnięcie równowagi (w skali gospodarstwa domowego, firmy, branży czy gospodarki) możliwej, jeżeli procesy gospodarce nie są zakłócane.

Kolejne pokolenia ekonomistów wykazały, że w tym skądinąd odkrywczym rozumowaniu tkwiła zasadnicza słabość, polegająca na tym, że neoklasycy postrzegali równowagę jako stan, a nie jako proces. Przydatność narzędzi ekonomii neoklasycznej do badania procesów rozwojowych gospodarki jest więc ograniczona, ponieważ wzrost z natury rzeczy zakłóca równowagę, którą odbudowuje się na wyższym poziomie rozwoju.

Powyższe informacje to za mało? Przeczytaj więc gotowe opracowania, prezentacje, wykłady oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Oto przykłady:
Ilość stron
- Ekonomia matematyczna cz. 3 3
- Ekonomia matematyczna cz. 2 7
- Historia myśli ekonomicznej - opracowanie 25
- Podstawy ekonomii matematycznej - opracowanie 8
- Teoria racjonalnego wyboru konsumenta 7
- Zagadnienia na egzamin z ekonomii matematycznej 14
- Zgadnienia na egzamin z historii myśli ekonomicznej 29

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Historia myśli ekonomicznej » Ekonomia neoklasycznaDefinicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 9.9/10
Liczba głosów: 9

Zaloguj się, aby zagłosować