Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
kultura organizacji | analiza makrootoczenia | metoda fmea | ilościowa teoria pieniądza | wynik finansowy | dystrybucja | wykłady z zarządzania kadrami | analiza statystyczna |

Akcje


 • Papiery wartościowe - akcje i obligacje - Skład opracowania: definicja paprierów wartościowych, omówienie podstawowych terminów związanych z rynkiem kapitałowym, zdefiniowanie kursu jednolitego i notowań ciągłych, obligacja -...
  Liczba stron: 9

 • Polski rynek kapitałowy - Skład pracy: charakterystyka, skład i podział rynku kapitałowego, podział inwestorów rynku kapitałowego, cechy rynku, papiery wartościowe, akcje - definicja i...
  Liczba stron: 19 - ✅Przypisy

 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - Elementy pracy to: historia i rozwój polskiego rynku kapitałowego, prawa akcjonariuszy, rodzaje akcji, wybrane terminy giełdowe - giełda, papier wartościowy,...
  Liczba stron: 22 - ✅Bibliografia

 • Rynek kapitałowy - teoria i zadania z rynku kapitałowego - Skład opracowania: cechy rynku formalnego, definicja giełdy, jej cechy i podział, definicja papieru wartościowego, podstawowy podział papierów wartościowych, rodzaje obligacji...
  Liczba stron: 18

 • Podstawy bankowości - wykłady - Podstawowe informacje związane z bankowością: pieniądz, jego cechy, funkcje oraz formy, kreacja i popyt na pieniądz, bank i jego rola,...
  Liczba stron: 33

 • Bierne operacje bankowe - Skład pracy: funkcje banków, operacyjna działalność banków, operacje bankowe i ich definicja, operacje bierne, źródła środków gromadzonych przez bank w...
  Liczba stron: 17 - ✅Bibliografia

 • Papiery wartościowe - finansowanie przedsiębiorstwa - Skład pracy: pojęcie i rodzaje papierów wartościowych, znaczenie PW i finansowanie przedsiębiorstw, obligacje, grupy obligacji, wartość obligacji jako suma zdyskontowanej...
  Liczba stron: 20 - ✅Bibliografia ✅Przypisy

Krótkie informacje z Kompendium

 • Papiery wartościowe - To dokument uosabiający przysługujący jego posiadaczowi prawa majątkowe. Do najpopularniejszych papierów wartościowych zalicza się akcje, obligacje, bony skarbowe, bony oszczędnościowe, banknoty, czeki i weksle, a... (0.5 stron A4)
 • Wykorzystanie konktraktów terminowych - Kontrakty terminowe wykorzystane są przez inwestorów do trzech celów: • spekulacyjnych - osiągnięcia zysku na zmianie cen kontraktów, kupując kontrakty licząc na wzrost kursu, sprzedając... (0.3 stron A4)
 • Identyfikacja grup strategicznych - Grupa strategiczna: firmy funkcjonujące w sektorze, nie konkurują z tymi grupami, które posługują się zbliżonymi strategiami rynkowymi. Zbiór takich firm, które posługują się podobnymi strategiami.... (0.4 stron A4)
 • Inwestycyjne fundusze indeksowe - Tradycyjny fundusz akcyjny jest aktywnie zarządzany, a akcje są kupowane i sprzedawane przez zarządzających po wnikliwej analizie danych ekonomicznych oraz oczekiwań co do rozwoju sytuacji... (0.5 stron A4)
 • Fundusz akcyjny - Akcja wyraża prawo własności w spółce akcyjne. Akcjonariusz współuczestniczy w podziale zysków spółki, których część może być wypłacona w formie dywidendy, a część pozostawiona w... (1.3 stron A4)2001-2024 © ABC Ekonomii