Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

finansowanie przedsiębiorstw | innowacje | DCF | łańcuch logistyczny | mierniki gospodarcze | dochody i wydatki JST | macież GE | wykłady z międzynarodowych stosunków gospodarczych | strategie marketingowe | plan finansowy | europejski system walutowy | analiza konkurencji |

Czynne operacje banku komercyjnego

Skład opracowania: rodzaje operacji bankowych, operacje bierne i pośredniczące - definicje, kredyty i ich rodzaje (kredyt obrotowy, inwestycyjny, w rachunku bieżącym, pożyczkowym, wekslowy - dyskontowy, akceptacyjny, doraźny, linia kredytowa; lombardowy, hipoteczny, walutowe), warunki udzielania i zabezpieczenia kredytów, gwarancje bankowe, lokaty międzybankowe, stopa rezerw obowiązkowych, WIBOR, WIBID, Overnight, Tom/next, Spot/next, operacje otwartego rynku (warunkowe i bezwarunkowe) - REPO i Reverse REPO. (17 stron)

Podobne opracowania: #operacje bankowe #kredyt #operacje otwartego rynku #operacje repo #WIBOR


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Czynne operacje banku komercyjnego należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Bankowość

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Czynne operacje banku komercyjnego pobrały na dysk również:
Bierne operacje bankowe (Liczba stron: 17)
Test na egzamin z bankowości (Liczba stron: 24)
Rola banku centralnego - referat (Liczba stron: 18)
Ryzyko bankowe (Liczba stron: 7)
Pieniądz i polityka monetarna (Liczba stron: 12)
Działalność kredytowa banku - opracowanie (Liczba stron: 18)


Krótko, ale na temat:
Działalność kredytowa banku - Jest dla banków podstawowym źródłem dochodu i finansowo najkorzystniejszą formą zarobkowania, lecz udzielenie dobrego kredytu nie jest prostą czynnością a skomplikowanym procesem wielopłaszczyznowego badania różnych rodzajów ryzyka. Podstawę prawną działalności kredytowej banku komercyjnego stanowią: Ustawa o Narodowym Banku...
Stopa refinansowa - Służy finansowaniu działalności banku komercyjnego w momencie utraty przez niego płynności.
REPO - (ang. repurchase agreement), czyli operacje warunkowego zakupu, polegają na warunkowym zakupie przez bank centralny (NBP) papierów wartościowych od banku komercyjnego. Bank komercyjny, sprzedając papiery wartościowe zobowiązuje się równocześnie do ich odkupienia w określonym terminie, a NBP udziela mu równocześnie kredytu...
Operacje bankowe - Każdy z nas z pewnością miał już do czynienia z operacjami bankowymi, które można określić jako stosunki umowne między bankiem i klientem, gdzie bank jest usługodawcą, a klient usługobiorcą. Operacje te są połączone z określonymi świadczeniami na rzecz klienta (np....
Czynne operacje bankowe - Polegają na wykorzystaniu zgromadzonych środków do udzielania różnych kredytów i lokowania ich w korzystnych przedsięwzięciach. Alokacja środków pieniężnych w aktywa dochodowe. - udzielenie kredytu; - inwestowanie własnych funduszy; - inwestowanie własnych i obcych funduszy.


Nowe artykuły: Artykuł 14 nagrodzony | Zobacz też: Artykuł 19 na topie