Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

szkolenia | model Gordona | rodzaje spółek | Bank Światowy | teoria XiY | teorie treści | ERP | controlling operacyjny | podstawy ekonomii | matematyka finansowa | lean management | kapitał intelektualny |

Marketing międzynarodowy - praca

Skład pracy: definicja marketingu globalnego, globalizacja, otoczenie i funkcje marketingu międzynarodowego, strategie, definicja strategii działalności gospodarczej, określenie misji przedsiębiorstwa, podział strategii (strategia ekspansywna, obrona pozycji, selektywnego rozwoju, wypukła, wklęsła, koncentracji, dywersyfikacji, krajowej i podwójnej koncentracji, koncentracji segmentowej, podwójnej dywersyfikacji), macierz Ansoffa (strategia penetracji rynku, rozwoju rynku, rozwoju produktu, innowacji), podział ze względu na udział przedsiębiorstwa w rynku (strategia lidera rynku, rzucającego wyzwanie, naśladownictwa, luki rynkowej), elementy marketingu międzynarodowego (startegia marketing – mix na rynkach zagranicznych), polityka produktu i jej rodzaje, zbiór czynników warunkujących stosowanie strategii standaryzacji i adaptacji produktu na rynkach zagranicznych, strategia działań uderzeniowych, powolnej innowacji, utworzenie joint ventures, stopniowe zmiany w produkcie, podział strategii produktu ze względu na elementy nowości z punktu widzenia producenta i klienta (modernizacji produktu, technologicznej modyfikacji produktu, imitacji, innowacji), ustalanie cen, dystrybucja międzynarodowa, struktura różnych kanałów dystrybucji, efektywność międzynarodowych kanałów dystrybucji, analiza efektywności kanałów dystrybucji wg. pięciu C (5C - Coverage, Character, Continuity, Control i Cost), promocja międzynarodowa, strategia wejścia na rynek - ich wady i zalety (eksport, pośrednicy w eksporcie lub imporcie, hurtownicy lokalni, filia sprzedaży za granicą, produkcja za granicą, sprzedaż licencji, franchising, joint venture, alianse strategiczne, produkcja na zamówienie). (29 stron)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura).

Podobne opracowania: #marketing międzynarodowy #globalizacja #dystrybucja #strategia marketingowa


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Marketing międzynarodowy - praca należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Marketing międzynarodowy

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Marketing międzynarodowy pobrały na dysk również:
Test z marketingu międzynarodowego (Liczba stron: 12)
Marketing globalny - referat (Liczba stron: 11)
Zagadnienia z marketingu międzynarodowego (Liczba stron: 16)
Wykłady z marketingu międzynarodowego (Liczba stron: 29)
Międzynarodowy system walutowy - referat (Liczba stron: 8)
Globalizacja (Liczba stron: 21)


Krótko, ale na temat:
Marketing międzynarodowy - Obejmuje znacznie więcej problemów, niż tylko eksport. Prowadząc eksport firma sprzedaje swoje towary poza granicami kraju. Marketing międzynarodowy może agregować firmę w następujące rodzaje działań: - produkcję za granicą, - posiadanie zagranicznej filii, - joint venture lub alians strategiczny z inną,...
Marketing globalny firmy - Jest to marketing firm, które ze względu na światowe znaczenie i renomę swoich produktów i usług, działają w formach organizacji ponadnarodowych, o trudnym do ustalenia kraju pochodzenia. Ze względu na globalny charakter branż i produktów oraz globalny zasięg działalności marketing...
Fazy ewolucji orientacji przedsiębiorstwa - To: 1. orientacja produkcyjna 2. orientacja na produkt 3. orientacja dystrybucyjna- sprzedażowa 4. orientacja marketingowa a) marketing transakcyjny b) marketing strategiczny c) marketing relacyjny
Znaczenie marketingu dla gospodarki światowej - To: - marketing przyczynił się do likwidacji wielkich światowych kryzysów ekonomicznych i gospodarczych. - marketing przyczynił się do odwrócenia trwania cyklu koniunkturalnego - marketing przyczynia się do poprawy koniunktury gospodarki światowej - marketing przyczynia się także do przyspieszenia wdrażania postępu technicznego, technologicznego i ekonomicznego,...
Międzynarodowy rynek kapitałowy - Obejmuje transakcje średnio- i długoterminowymi papierami wartościowymi emitowanymi przez renomowane korporacje i instytucje międzynarodowe. Dzieli się na rynek akcji i obligacji, i obejmuje rynki: pierwotny i wtórny. Międzynarodowy rynek kredytowy obejmuje transakcje pomiędzy bankami handlowymi i instytucjami finansowymi a podmiotami o...


Nowe artykuły: Artykuł 17 Nowy | Zobacz też: Artykuł 23 dla studentów