Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

teorie treści | Kaizen | dochody budżetu państwa | planowanie marketingowe | analiza swot | wykłady z finansów publicznych | wsakźniki du Ponta | ocena pracowników | teoria XiY | techniki negocjacyjne | zarządzanie logistyczne | wykłady z międzynarodowych stosunków gospodarczych |

Ocena pracowników

Skład pracy: definicja systemu oceny pracowników, funkcje, wykorzystanie, etapy procesu oceniania, słabości systemu, metody oceny (absolutne, relatywne), ilościowe standardy pracy (MTM - Methods Time Measurement), punktowe skale ocen, ocena opisowa, test, metoda wydarzeń krytycznych przełożony (Critical Incidents), skale behawioralne (BARS - Behaviorally Anchored Scales), zarządzanie przez cele (MBO - Management By Objectives), ranking, metoda rozkładu normalnego, porównywanie parami, jak wprowadzić system ocen pracowników, płaca i wartościowanie pracy, metoda rankingowa, klasyfikacja stanowisk, metoda punktowa, kariera oparta na przedsiębiorczości i na autonomii, funkcja rynkowa polityki wynagrodzeń, funkcja motywacyjna, zasady wynagradzania, jak wprowadzić system wynagrodzeń, kształcenie personelu, jak skutecznie kształcić i rozwijać personel w firmie, organizacja działu personalnego, centralizacja i decentralizacja, jak zorganizować funkcję personalną. (15 stron)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura) oraz ✅przypisy.

Podobne opracowania: #ocena pracowników #zarządzanie kadrami #kontrolowanie


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Ocena pracowników należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Zarządzanie zasobami ludzkimi

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Ocena pracowników pobrały na dysk również:
Ocena pracowników - jako podsystem zarządzania kadrami (Liczba stron: 12)
Szkolenia pracowników - referat (Liczba stron: 14)
Podstawy zarządzania kadrami (Liczba stron: 28)
Zarządzanie kadrami - ściąga (Liczba stron: 1)
Motywacja do pracy - referat (Liczba stron: 6)
Zarządzanie zasobami ludzkimi - praca (Liczba stron: 26)


Krótko, ale na temat:
Techniki oceniania pracowników - Obecnie coraz częściej ocenia się pracowników w oparciu o określone grupy funkcyjne, np. komórki personalnej, finansów, sprzedaży. Zaletą w tej metodzie jest możliwość lepszego odzwierciedlenia natury wykonywanej pracy. Obiektywizm oceny w dużym stopniu zależy także od stosowanych technik np.: - ocena...
Ocenianie pracowników - To proces długotrwały, łączy się z obserwacją pracownika w pewnych przedziałach czasu i na podstawie wyznaczonych kryteriów. Ocenianie może również oznaczać wymianę poglądów osób wchodzących w skład zespołu oceniającego. Ocena pracownika wykształcony już sąd o całości zachowania się pracownika w ustalonym...
System Human Resources R. Millesa - System Human Resources (zasoby ludzkie): - PLANOWANIE ZATRUDNIENIA - REKRUTACJA PRACOWNIKÓW - SELEKCJA PRACOWNIKÓW - PLANOWANIE KARIER INDYWIDUALNYCH - POMOC W ROZWOJU PRACOWNIKÓW - OCENA PRACOWNIKÓW - DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI - AWANSOWANIE - WYNAGRADZANIE PRACOWNIKÓW - ROTACJA KADR - PRZYGOTOWANIE KADRY REZERWOWEJ
Główne zadania działu personalnego - To: 1) planowanie zatrudnienia, 2) rekrutacja pracowników, 3) planowanie indywidualnego rozwoju, 4) pomoc w rozwoju i doskonaleniu (plan szkoleń), 5) ocena pracowników, 6) przygotowanie awansów, rotacja personelu, przekwalifikowania, 7) wynagradzanie, polityka nagród, 8) przygotowanie kadry następców, 9) przygotowanie pracowników do odejścia z firmy (emerytury), 10) współpraca ze związkami zawodowymi, rozwiązywanie...
Funkcje zarządzania kadrami - To: 1. W węższym ujęciu: - planowanie potrzeb kadrowych - dobór wewnętrzny - rekrutacja (dobór zewnętrzny) - kształcenie i rozwój pracowników - ocena efektów pracy - motywowanie 2. W szerszym ujęciu jest dodatkowo: - wynagradzanie pracowników i kreowanie efektywnej polityki płac - umiejętne rozwiązywanie konfliktów - zawieranie układów zbiorowych pracy


Nowe artykuły: Artykuł 14 Tylko do końca tygodnia | Zobacz też: Artykuł 30 przeczytany 688 razy