Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

WTO | gotowy plan marketingowy | kultura organizacyjna | zarządzanie zasobami ludzkimi | hipoteza | ISO | zarządzanie majątkiem obrotowym | badanie rynku | spedycja | krańcowa stopa substytucji | hierarchia potrzeb Maslowa | wydatki publiczne |

Podstawy zarządzania kadrami

Opracowanie to omawia: modele realizacji funkcji personalnych, trendy i teoretyczy zarządzania zasobami ludzkimi, najważniejsze obszary i strategie zarządzania kadrami, planowanie i dobór kadr - rekrutacja i selekcja (kompensacyjna, bieg przez płotki, selekcja wyborowa), pomiar i ocena kandydata, analiza i wartościowanie pracy, system motywowania pracowników, instrumenty motywacji. (28 stron)

Podobne opracowania: #podstawy zarządzania zasobami ludzkimi #rekrutacja #selekcja #wartościowanie pracy #motywacja


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Podstawy zarządzania kadrami należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Zarządzanie zasobami ludzkimi

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Podstawy zarządzania kadrami pobrały na dysk również:
Ocena pracowników - jako podsystem zarządzania kadrami (Liczba stron: 12)
Zarządzanie kadrami - ściąga (Liczba stron: 1)
Wykłady z zarządzania kadrami - teoria (Liczba stron: 27)
Ściąga z zarządzania kadrami (Liczba stron: 8)
Proces motywowania - referat (Liczba stron: 12)
Motywacja jako funkcja zarządzania (Liczba stron: 10)


Krótko, ale na temat:
Zarządzanie czynnikiem ludzkim - Odbywa się w 3 poziomach: - polityki – celem zarządzania kadrami jest wartości związanej z kadrami, ich usytuowanie w tej strukturze, oraz kształtowanie władzy nad kadrami w celu stworzenia, utrzymania i zmian, zdolności kadr do realizacji zadań przedsiębiorstwa - strategii –...
Klasyczne podejście do zarządzania - Podejście klasyczne – składa się z dwóch wyodrębnionych gałęzi: naukowego i administracyjnego zarządzania. Osiągnięcia szkoły klasycznej – szkoła ta stworzyła podstawy do dalszego rozwoju teorii zarządzania, wskazała kluczowe procesy, funkcje i umiejętności kierownictwa, które i dziś uznawane są za istotne. Ograniczenia...
Funkcje zarządzania kadrami - To: 1. W węższym ujęciu: - planowanie potrzeb kadrowych - dobór wewnętrzny - rekrutacja (dobór zewnętrzny) - kształcenie i rozwój pracowników - ocena efektów pracy - motywowanie 2. W szerszym ujęciu jest dodatkowo: - wynagradzanie pracowników i kreowanie efektywnej polityki płac - umiejętne rozwiązywanie konfliktów - zawieranie układów zbiorowych pracy
Udział właściciela w zarządzaniu kadrami - Stopień udziału właściciela w zarządzaniu kadrami zależy od wielu czynników: wielkości przedsiębiorstwa, formy prawnej, charakteru działalności itd. 1. Właściciel kierownik – występuje w przedsiębiorstwach małych, o prostej strukturze organizacyjnej. Właściciel spełnia tutaj wszystkie funkcje w zakresie zarządzania kadrami a więc: dzieli...
Istota zarządzania - Zarządzanie est takim rodzajem kierowania, w którym tytuł do wywierania wpływu na hierarchię i systemy wartości, interesy i dążenia oraz podstawy organizacyjne kierowanych wynika głównie, choć niewyłącznie z władania lub z faktu dysponowania przez kierującego zasobami materialno-energetycznymi i informacyjnymi o...


Nowe artykuły: Artykuł 17 na topie | Zobacz też: Artykuł 21 przeczytany 688 razy