Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

psychologia osobowości | CEFTA | wykłady z badań marketingowych | analiza makrootoczenia | home banking | zarządzanie personelem | doskonalenie kadr | bony skarbowe | funkcja użyteczności | komunikacja interpersonalna | kapitał w przedsiębiorstwie | etapy badań marketingowych |

Istota analizy wskaźnikowej

W praktyce gospodarczej analiza wskaźnikowa jest częścią analizy finansowej, która stanowi jej uogólnienie i spojrzenie na całościowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa przez pryzmat kształtowania się określonych relacji finansowych.

Przedmiotem analizy finansowej przedsiębiorstwa są:
- sytuacja majątkowa
- sytuacja kapitałowa
- płynność finansowa, obejmująca ocenę zdolności płatniczych firmy, stopień elastyczności majątku, politykę płatniczą wobec kontrahentów
- rentowność, czyli ocena kształtowania się kosztów i dochodów

Istotną kwestią w analizie wskaźnikowej przedsiębiorstwa jest problem wyboru podstawy porównań osiąganych przez nie wyników. W Polsce najczęściej stosowane są porównania oparte na konfrontacji wielkości zrealizowanych z zaplanowanymi oraz porównania wielkości osiągniętych na przestrzeni kilku lat funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Wykorzystanie bowiem, równocześnie kilku baz odniesienia do działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, daje dopiero obraz sytuacji oraz tendencji rozwojowych tej firmy. Jak wcześniej stwierdzono, analiza wskaźnikowa koncentruje się na całościowym badaniu funkcjonowania przedsiębiorstwa, ocenie jego efektywności i możliwości rozwojowych.

Inaczej rzecz ujmując:
Zadaniem analizy wskaźnikowej jest zbadanie poszczególnych obszarów systemu finansowego firmy tj. zdolności do tworzenia zysków, zdolności do regulowania zobowiązań bieżących, zdolności do obsługi zadłużenia, zdolności majątku obrotowego do pozostawania w ruchu (rotacji).

Analiza wskaźnikowa stanowi metodę oceny działalności przedsiębiorstwa, opartą na uniwersalnym zestawie wskaźników finansowych, obrazujących efekty prowadzonej działalności gospodarczej oraz opisującej wzajemne interakcje między poszczególnymi wielkościami systemu finansowego firmy.

Wskaźniki określają płynność finansową, rentowność, zadłużenie i zdolność do jego obsługi, sprawność działania (efektywność).

Powyższe informacje to za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów. Są to m.in.: gotowe wykłady, prezentacje, analizy finansowe i biznes plany oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy:
Ilość stron
- Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa 16
- Analiza FMEA 17
- Analiza finansowa przedsiębiorstwa 25
- Przykładowy test z analizy ekonomicznej 6
- Analiza FMEA - praca 14
- Etapy analizy strategicznej 9
- Analiza ekonomiczna firmy 38

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Analiza finansowa » Istota analizy wskaźnikowej

Istota analizy wskaźnikowej
Ocena: 8.9 / 10
Liczba głosów: 153 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 53 Nowy | Zobacz też: Artykuł 57 nagrodzony